AL 666-1 (Homo sapiens fosil kaydı)

AL 666-1’in yandan görünüşü

AL 666-1: 2.3 milyon yıllık Homo sapiens
(insan) çenesi

1994 yılında Etiyopya Hadar’da Australopithecus afarensis fosilleriyle beraber bulunan çene fosilidir. 2.3 milyon yıllık bir tarih konulan bu çene, tamamen Homo sapiens (insan) türüne ait özellikler göstermektedir.

AL 666-1 fosilinin çene yapısı, beraber bulunduğu Australopithecus afarensis ve 1.75 milyon yıl yaşındaki Homo habilis çenesinden çok farklıdır. Bu iki türün çeneleri, dar ve dörtgen biçimindeki yapılarıyla günümüz maymunlarınınkinin benzeridir. AL 666-1 ise günümüz insanınki ile benzer bir çene yapısına sahiptir.

AL 666-1 fosilinin “Homo” (insan) türüne ait olduğu kesin olmasına rağmen, evrimciler bu fosil hakkında yorum yapmaktan kaçınırlar. Çünkü bu çene için hesapladıkları 2.3 milyon yıllık yaş, “Homo”, yani insan türü için belirledikleri yaşın çok üzerindedir.

http://harunyahya.org/tr/Evrim-Sozlugu/15080/AL-666-1-(Homo-sapiens-fosil-kaydi)