Bilim literatürüne bir ara-fosil aldatmacası daha eklendi

Evrimci bilim adamları geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yeni bir sözde ara-fosil tanıttılar:

Archicebus achilles

1(49)

Çin’de bulunan sincap büyüklüğündeki 55 milyon yıllık bu tarsiyer fosili günümüzde yaşayan cadı makigiller familyasındandır. 10 yıl boyunca bu fosili inceleyen evrimci bilim adamları fosilin topuk ve ayak kemiklerindeki ufak bir farklılık nedeniyle bu canlıyı, insanlarla primatlar arasındaki sözde ara geçiş formu olarak geçtiğimiz günlerde kamuoyuna tanıttılar. Oysa bu fosil günümüzde Güneydoğu Asya’da yaşayan cadı makigil primatlarıyla aynı özellikleri taşımaktadır. Fosilin kafatası, dişleri, eklemli kemikleri, iskelet yapısı günümüzde yaşayan tarsiyerlerin aynısıdır.

2(33)

55 milyon yıllık bu fosildeki tek farklılık topuk ve ayak kemikleridir. Ayak ve topuk kemikleri de günümüzde yaşayan marmosetlerin yani cüce maymunların aynısıdır.

3(36)

Fosili incelediğimizde kafatasından ayağına kadar mükemmel bir canlı ile karşılaşmaktayız. Nitekim 10 yıl boyunca süren incelemelerde bilim adamları ileri görüntüleme teknikleri kullanarak taş fosilin içinde gömülü iskelet yapısını da detaylı olarak incelediler. İnceleme neticesinde bu canlının her parçasının mükemmel şekilde işlev gördüğü anlaşıldı. Hayvana ait işlevsiz ya da yarı işlevsel herhangi bir parçaya rastlanmadı. Bütünüyle çok iyi olarak korunmuş olan bu fosilin kafatasından ayak kemiklerine kadar her parçası kusursuzdu.  Ancak evrimci bilim adamları her zamanki klasik yöntemlerine başvurup, bu fosilin iki farklı canlıya ait özellikler taşımasını evrimleşmeye delil olarak kullandılar. Oysa bu tamamen bir aldatmacadır. Çünkü günümüzde de hem sürüngen hem memeli özellikleri taşıyan Platypus  gibi mozaik canlılar yaşamaktadır. Bunlar hiçbir şekilde ara geçiş formu değildir, kendilerine has türlerdir.

Platypus
Resimaltı: Hem sürüngen hem memeli özellikleri taşıyan Platypus bir mozaik canlıdır.

Archicebus Achilles ise bir mozaik canlı değildir çünkü bu fosil baştan aşağıya memeli hayvanlara ait özellikler taşımaktadır. Yani evrimcilerin iddia ettiği gibi sözde ara geçiş formu olmakla hiçbir ilgisi yoktur.

Bugüne kadar yeryüzünde yaşamış ancak sonradan soyu tükenmiş milyonlarca canlı vardır. Bilim adamlarının tahminlerine göre yeryüzünde bugüne dek var olan türlerin yüzde 99.9’unun soyu tükenmiştir. Soyu tükenen canlıların oranı neredeyse yüzde yüz iken bilim adamlarının buldukları fosilleri soyu tükenmiş canlılar sınıflandırmasına almayıp sözde ara geçiş formu olarak nitelendirmeleri tamamen bir oyundur.

Archicebus Achilles de mükemmel işleyen bir vücut yapısına sahip, geçmişte yaşamış ancak bugün soyu tükenmiş bir canlı türüdür.  Fosilleri olan ancak günümüzde yaşayan örneği bulunmayan tüm canlılar, soyu tükenmiş türlere aittir. Örneğin Yeni Zelanda’ya özgü Moa kuşlarının soyu 1400’lü yıllarda tükenmiştir. Ancak evrimciler bu kuşun fosilini bulsalardı şu an buldukları her soyu tükenmiş canlı fosilinde yaptıkları gibi muhtemelen Moa’yı da dinozorlarla kuşlar arası sözde ara geçiş formu olarak adlandırırlardı. Çünkü Moa uçucu kanatları olmayan bir kuştur.

Moa kuşu canlandırma
Resimaltı Moa kuşu canlandırma

Nitekim evrimciler Coelecanth fosilinde de bu oyunu oynadılar. Coelecanth fosilini bulduklarında yüzgeçlerindeki kemikli yapıdan dolayı balıklarla sürüngenler arasında ara geçiş formu olduğunu iddiasında bulunmuşlardı. Ancak soyu tükendi zannedilen Coelecanth’ın yaşayan örneği Güney Afrika’da bulununca evrimcilerin oyunu bozuldu. Coelecanth ara geçiş formu değildi, her şeyiyle mükemmel tam bir dip balığıydı.

Her ara geçiş formu iddiasında olduğu gibi evrimciler insanlarla primatlar arasında sözde ara geçiş formu olduğunu iddia ettikleri Archicebus Achilles fosili için de özür dilemeye mecburdurlar.

Çünkü birkez daha gördük ki bilimsel bulgular evrimciler tarafından tek yanlı olarak değerlendirilmekte ve halka evrim fikri dayatmayla empoze edilmektedir.

CNN Int, The Telegraph ve Los Angeles Times, illüstrasyon resimlerle süsledikleri, tek taraflı, evrimci yayın politikalarını bir kez daha gösterdiler.

CNN International: Antik primat, kayıp halka olabilir.

İngiliz The Telegraph: Archicebus Achilles insanın ilk primat kuzeni olabilir.

Los Angeles Times: Bilim adamları, görsel fosilin en eski primat kuzenimiz olduğunu söylüyor.

coelacanth

cnn

the%20telegraph

latimes

 

http://harunyahya.org/tr/NetCevap/165285/Bilim-literaturune-bir-ara-fosil-aldatmacasi-daha-eklendi