Carly P. Haskings’in (Evrimci biyolog) Moleküler Evrimin Çıkmazı İle İlgili İtirafı

 

Carly P. Haskings (Evrimci biyolog; American Scientist dergisinde yayınlanan bir makalesinden):


… Fakat biyokimyevi genetik sayesinde evrimle ilgili birçok önemli soru hala cevaplanamamıştır… Bütün canlılarda, hem DNA eşleşmesi, hem de üzerlerindeki şifrelerin proteinlere çevrilmesi oldukça spesifik ve uygun enzimler sayesinde olmaktadır. Aynı zamanda bu enzim moleküllerinin yapıları da tam olarak bizzat DNA tarafından belirlenmektedir. İşte bu gerçek, evrimde çok esrarlı bir problemi ortaya çıkarmaktadır. Acaba evrim olayında, şifrenin kendisi ve bu şifrenin içinden de proteinlerin sentezinde gerekli olan diğer enzimler beraberce mi ortaya çıkmıştır? Bu bileşiklerin olağanüstü karmaşıklığı ve sentezlenmeleri için aralarında hiç aksamayan bir koordinasyonun olma zorunluluğu göz önüne alındığında, söz konusu zaman çakışmasından bahsetmek çok saçma olmaktadır. Bu soruya Darwin’in görüşleri dışında cevap aramalıyız. Çünkü söz konusu durum özel yaratılışı öngören çok güçlü bir delil oluşturmaktadır.

Carly P. Haskings, “Advances and Challenges in Science”, American Scientist, 59 (1971), s. 298
http://harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/11077/Carly-P-Haskingsin-(Evrimci-biyolog)-Molekuler-Evrimin-Cikmazi-Ile-Ilgili-Itirafi