İnternet Dünyası: hayatinkokeni.com

www.hayatinkokeni.com

Son iki yüzyıldır insanlığa isabet eden belalarda materyalist felsefenin büyük bir rolü vardır. İnsanlar arasındaki farklılıkların bir çatışma nedeni olduğunu varsayan her türlü düşüncede, bu felsefenin izlerini bulmak mümkündür.

Evrim teorisi bu noktada çok önemlidir. Çünkü insanları materyalist felsefeye sürükleyen, onlara bu dogmayı sözde bilimsel gibi gösteren en önemli unsur, Darwin’in evrim teorisidir. Komünizmin kurucusu Karl Marx’ın ifadesiyle, Darwin’in teorisi, materyalizmin “doğabilimleri açısından temeli”dir. Oysa bu temel çürüktür ve insanlık materyalizme inanarak büyük bir aldanışa düşmektedir. Nitekim bu gerçek çağımızın bilimsel bulguları tarafından ortaya konmaktadır. Darwin’in evrim teorisi bilim tarafından reddedilmekte, bilimsel bulgular dünya üzerinde varlığımızın kökeninin “yaratılış” olduğunu göstermektedir. Bu sitede, evreni, tüm canlıları ve biz insanları Allah’ın yarattığı anlatılmaktadır.

http://harunyahya.org/tr/Basinda-Harun-Yahya/7387/Internet-Dunyasi-hayatinkokenicom