İşte Kabataş, yontma taş, cilalı taş, bakır, çinko bilmem ne devirleri var ya. HER DEVİR MODERNDİ. Hz. Adem (as) Cenab-ı Allah tarafından dünyaya indirildiğinde, Allah bütün eşyayı ona öğretti. Hz. Adem (as)’e nasıl tarım yapılır, nasıl ekmek yapılır, nasıl hayatın diğer yönlerinde faaliyet yapılır. Hepsini Cenab-ı Allah öğretti. Cebrail (a.s) vesilesiyle.

(A9 TV; 23 Mayıs 2012)

http://harunyahya.org/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/116524/Iste-Kabatas-yontma-tas-cilali-tas-bakir-cinko-bilmem-ne-devirleri-var-ya-HER-DEVIR-MODERNDI-Hz-Adem-(as)-Cenab-i-Allah-tarafindan-dunyaya-indirildiginde-Allah-butun-esyayi-ona-ogretti-Hz-Adem-(as)’e-nasil-tarim-yapilir-nasil-ekmek-yapilir-nasil-hayatin-diger-yonlerinde-faaliyet-yapilir-Hepsini-Cenab-i-Allah-ogretti-Cebrail-(as)-vesilesiyle