Konuşan Kuşlar Mucizesi

Yeryüzündeki canlı türlerinin her biri mucizevi özellikler ve hayranlık uyandıran yeteneklerle yaratılmışlardır. Tek bir canlı türü incelendiğinde dahi, Allah’ın ihtişamlı yaratışının yüzlerce delilini görmek mümkündür. Kuran’da bir ayette “Yeryüzünde hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi ümmetler olmasın. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık, sonra onlar Rablerine toplanacaklardır.” (Enam Suresi, 38) şeklinde bildirilmektedir. Bu ayette dikkat çekilen kuşlar, üzerinde düşünülmesi ve incelenmesi gereken canlı topluluklarındandır.

http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/782/Konusan-Kuslar-Mucizesi

DOSYA İNDİR
doc_icon pdf_icon