Körelmiş organ aldatmacası, bir kez daha bilim adamları tarafından yalanlandı


Evolutionary Biology Dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına gore, Darwin’in evrim sürecinde körelmiş bir organ olarak tanımladığı apandisin aslında önemli fonksiyonları olduğu ve Darwin’in bu iddiayı bilgisizlikten ve bilimsel yetersizliklerden dolayı öne sürdüğü açıklandı.
Darwin, apandisin vücutta bir fonksiyonu olmadığını zannetmiş, bu nedenle bu organın sözde evrim sürecinde kullanılmadığı için körelmiş olan bir evrim artığı organ olduğunu iddia etmişti. Ne var ki, günümüz bilimadamları Darwin’in bu iddiasını yalanladılar.
Duke Üniversitesi, Arizona Üniversitesi ve Arizona Eyalet Üniversitesi’nden bilimadamlarından oluşan bir ekip, apandisin iyi bakterilerin güvenle barındığı ve kendilerine ihtiyaç duyulmadıkça oradan çıkmadıkları bir yer olduğunu buldular.
Duke Üniversitesi’nde cerrahi bilimler profesörü ve bu araştırmanın başında olan Dr. William Parker “Artık ders kitaplarındaki bilgileri düzeltmenin zamanıdır. Bugün hala birçok bioyoloji kitabında apandisten ‘körelmiş organ’ olarak söz edilmektedir” açıklamasını yaptı.
Aslında apandisin vücudun fonksiyonel bir organı olduğu geçmiş yıllarda çeşitli bilimsel çalışmalar sonucunda da ortaya çıkmıştı. Fakat Darwin’in takipçileri, teorilerine en büyük sözde dayanak haline getirdikleri körelmiş organ aldatmacasından vazgeçmeyi kabullenemediler. Ancak gün geçtikçe elde edilen yeni bulgular, Darwinistlerin bu konuda sahte bir propaganda içinde olduklarını ve insanları aldattıklarını bir kez daha ortaya koymuştur. Apandis, iddia edilen tüm sözde körelmiş organlar gibi, tümüyle fonksiyonel bir organdır.
William Parker’ın konuyla ilgili açıklamaları:
Darwin, apandisin insanlarda ve diğer piramatlarda daha büyük bir organ olan çekumdan kaldığını, işlevsiz olduğunu ve çok az canlı türünde apandis olduğunu öne sürmüştü. Darwin’in takipçileri ise günümüzde bile bu aldatmacayı devam ettirmekte ısrar etmekteydiler. William Parker, yukarıda açıkladığımız önemli keşfin yanı sıra, Darwin’in şu açıdan da yanıldığını ortaya koymuştur:
Apandis, çekumun evrimsel bir kalıntısı olamaz, çünkü günümüzde yaşayan bazı lemurlar, kemirgenler ve bir tür uçan sincap türü hala çekuma bağlı apandise sahiptir. Parker, apandisin Darwin’in sandığının aksine çok yaygın olarak bulunduğıunu, belirtmekte ve şöyle demektedir: “Örneğin türleri ‘familya’ denen gruplara ayırdığımızda, tüm pirimatların ve kemirgen gruplarının yüzde 70’inin apandisi olduğunu görüyoruz.”
Parker, Darwin’in bilgi yetersizliğinden dolayı bu iddiaları öne sürdüğünü açıklayarak şöyle demektedir:
“Darwin’in şu anda sahip olduğumuz bilgiye ulaşma imkanı yoktu. Eğer Darwin büyük bir çekuma bağlı apandisi olan türlerin farkında olsaydı ve apandisin doğada bu kadar yaygın olduğunu bilseydi, muhtemelen apandisi evrimin körelmiş bir organı olduğunu düşünmeyecekti.”
Söz konusu bilim adamlarının Darwin’i yalanladıkları bir başka nokta ise, apandis enfeksiyonunun yani apandisitin nedeninin Darwin’in iddia ettiği gibi hatalı apandisten kaynaklanmadığını, sanayileşme ve gelişen sağlık koşullarıyla ilgili kültürel değişikliklerle bağlantılı olduğudur.
Evrim teorisi, her geçen gün bir kez daha yalanlanmaktadır. Evrim teorisi, 19. Yüzyılın köhne bir iddiasıdır. Bilimsel verilere değil, Charles Darwin’in hayalgücüne ve eski Sümer efsanelerine dayanmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin bkz:
http://tr1.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/15970/

Kaynak:
Evolution Of The Human Appendix: A Biological ‘Remnant’ No More – http://www.sciencedaily.com/releases/2009/08/090820175901.htm

http://harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Sahtekarliklari/18433/Korelmis-organ-aldatmacasi-bir-kez-daha-bilim-adamlari-tarafindan-yalanlandi