Marksist olursa Türkiye, Allah vermesin, komünist olursa hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Onun için hükümetin en öncelikli konusu Darwinizme ve materyalizme karşı ilmi mücadele olması lazım.

(A9 TV; 1 Şubat 2013)

http://harunyahya.org/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/158090/Marksist-olursa-Turkiye-Allah-vermesin-komunist-olursa-hicbir-seyin-anlami-kalmaz-Onun-icin-hukumetin-en-oncelikli-konusu-Darwinizme-ve-materyalizme-karsi-ilmi-mucadele-olmasi-lazim