Mayr, Ernst

 

Tanınmış bir evrimci biyolog olan Ernst Mayr aynı zamanda, “Modern Sentetik Evrim Teorisi”nin kurucularındandır. Darwin’in doğal seleksiyon tezine mutasyon kavramının eklenmesiyle ortaya atılan bu teori “neo-Darwinizm” olarak adlandırıldı. Ernst Mayr ve diğer kurucuları (Theodosius Dobzhansky ve Julian Huxley) da ortaya attıkları bu teoriden dolayı “neo-Darwinistler” olarak anılmaya başlandılar.

Evrim teorisinin 20. yüzyıldaki en önemli savunucularından biri olan Ernst Mayr, teorisini bir yandan mutasyonlara dayandırırken bir yandan da bunun imkansızlığını kabul etmektedir:

Mutasyonlar sonucunda genetik canavarların oluşması gerçekten de gözlemlenen bir olgudur, fakat bunlar o kadar garip canlılardır ki, ancak “canavarlar” olarak tanımlanabilir. O denli dengesizleşmişlerdir ki, dengeleyici seleksiyon mekanizması vasıtasıyla elenmekten kurtulmak için hiçbir imkanları yoktur… Gerçekte bir mutasyon fenotipi ne kadar çok etkilerse, onun (doğal ortama olan) uygunluğunu o kadar azaltır. Bu tip radikal bir mutasyonun, farklı bir adaptasyon sağlayacak yeni bir fenotip oluşturacağına inanmak, bir mucizeye inanmak demektir… Bu “canavara” çiftleşeceği uygun bir eş bulmak ve bunların, popülasyonun normal bireylerinden türeyici bir biçimde izole edilmeleri de, bence asla aşılamayacak zorluklardır.92

 


Ernst Mayr
Mayr’ın bu konudaki bir başka itirafı ise şöyledir:

Duyu organları, örneğin bir omurgalı gözünün ya da bir kuşun tüyleri gibi kusursuzca dengelenmiş sistemlerin rastlantısal mutasyonlar sonucunda gelişebileceğini varsaymak, bir insanın inandırıcılığı üzerinde ciddi bir sınırlamadır.93

Darwinizm’in savunucularından Ernst Mayr, Darwinizm’in hiçbir zaman kapanamayan açıklarını mutasyon iddialarıyla örtmeye çalışmıştır. Fakat bunun imkansızlığına dair olan bilimsel gerçek, itiraflarında yer almaktadır.

92. Ernst Mayr, Populations, Species, and Evolution, Belknap Press, Cambridge, 1970, s. 235
93. Ernst Mayr, Systematics and The Origin Of Species, Dove, New York, 1964, s. 296.

http://harunyahya.org/tr/Evrim-Sozlugu/15994/Mayr-Ernst