Mendel, GregorGregor Mendel

Darwin’in Türlerin Kökeni adlı kitabının yayınlanmasının ardından Avusturyalı botanikçi rahip Gregor Mendel, uzun deney ve gözlemler sonucunda belirlediği kalıtım kanunlarını 1865 yılında açıklamıştır. (bkz. Kalıtım kanunları) Ancak bu kanunların bilim dünyasının dikkatini çekmesi yüzyılın sonlarında mümkün olmuştur. 20. yüzyılın başlarında ise bu kanunların doğruluğu tüm bilim dünyası tarafından kabul edilmiştir. Bu durum, “yararlı özellikler” kavramını Lamarck’a dayanarak açıklamaya çalışmış olan Darwin’in teorisini ciddi bir açmaza sokmuştur.

Burada şunu da önemle belirtmek gerekir ki, Mendel sadece Lamarck’ın evrim modeline değil, aynı zamanda Darwin’in evrim modeline de karşı çıkmıştır. Journal of Heredity dergisinde yayınlanan “Mendel’s Opposition to Evolution and to Darwin” (Mendel’in Evrime ve Darwin’e Muhalefeti) başlıklı bir makalede belirtildiği gibi, “Mendel, Türlerin Kökeni’ne aşinaydı ve Darwin’in teorisine karşı çıkıyordu. Darwin, doğal seleksiyonla ortak atadan evrimleşme teorisini öne sürerken, Mendel özel yaratılışa inanıyordu.” 97

97. B. E. Bishop, “Mendel’s Opposition to Evolution and to Darwin,” Journal of Heredity, vol. 87, 1996, ss. 205-213; L. A. Callender, “Gregor Mendel: An Opponent of Descent with Modification,” History of Science, vol. 26, 1988, ss. 41-75.

http://harunyahya.org/tr/Evrim-Sozlugu/15996/Mendel-Gregor