Neandertallerin Zeka Düzeyini Gösteren Bir Özellik: Denizcilik Kültürü

 

  • Neandertallerin zeka ve kültür düzeyi gelişmiş bir insan ırkı olduğunu kanıtlayan özellikleri nelerdir?
  • Fiziksel özellikleri Neandertallerin tam bir insan ırkı olduğunu nasıl kanıtlar?

Neandertaller (Homo neanderthalensis) bundan 100 bin yıl önce Avrupa’da aniden ortaya çıkmış ve yaklaşık 35 bin yıl önce de yine hızlı ve sessiz bir biçimde yok olmuş -ya da diğer ırklarla karışarak asimile olmuş- insanlardır. Günümüz insanından tek farkları, iskeletlerinin biraz daha güçlü ve kafatası ortalamalarının biraz daha yüksek olmasıdır.

http://harunyahya.org/tr/Makaleler/114433/Neandertallerin-Zeka-Duzeyini-Gosteren-Bir-Ozellik-Denizcilik-Kulturu