Sitokrom-C


Tek bir Sitokrom-C proteininin kimyasal yapısı bile asla rastlantılarla açıklanamayacak kadar komplekstir.
Sitokrom-C

Canlı organizmalarda bulunması zorunlu olan ve solunum için gerekli proteinlerden biri olan Sitokrom-C’nin tesadüfen oluşabilmesi ihtimali konusunda, evrimin Türkiye’deki önde gelen savunucularından Prof. Ali Demirsoy “bir maymunun daktiloda hiç yanlış yapmadan insanlık tarihini yazma olasılığı kadar azdır” demektedirb.211

Ancak son derece ilginçtir ki, “evrimci bilim adamı” Prof. Dr. Ali Demirsoy, bu imkansız ihtimali kabul etmektedir:

Bir Sitokrom-C’nin dizilimini oluşturmak için olasılık sıfır denecek kadar azdır. Yani canlılık eğer belirli bir dizilimi gerektiriyorsa, bu tüm evrende bir defa oluşacak kadar az olasılığa sahiptir, denebilir. Ya da oluşumunda bizim tanımlayamayacağımız doğaüstü güçler görev yapmıştır. Bu sonuncusunu kabul etmek bilimsel amaca uygun değildir. O halde birinci varsayımı irdelemek gerekir.212

Pek çok evrimci, “doğaüstü güçleri kabul etmemek”, yani Allah’ın yaratışını reddetmek için yukarıdaki örnekte olduğu gibi imkansızı tercih etmektedir.

211. Prof. Dr. Ali Demirsoy, Kalıtım ve Evrim, Meteksan Yayınları, Ankara, 1995, s. 61.
212. Prof. Dr. Ali Demirsoy, Kalıtım ve Evrim, Meteksan Yayınları, Ankara, 1995, s. 61.

http://harunyahya.org/tr/Evrim-Sozlugu/16093/Sitokrom-C