Sürüngen Evrimi Hikayesi, Evrimci Yayınlarda Konu Olmaya Devam Ediyor

8 Mart 2007 tarihli Science Daily internet sitesinde “Lizards May Help Unlock Secrets of Evolution” (Kertenkeleler Evrimin Sırlarını Çözmede Yardımcı Olabilir) başlığıyla bir yazı yayınlandı. Biyoloji profesörü Kristen E. Nicholson”un kertenkeleler üzerine yaptığı araştırmaları konu alan ve bu araştırmalar sonucunda sürüngenlerin hayali evrimi ile ilgili bilgi ve delil sahibi olunacağının iddia edildiği bu yazı, evrim yalanını gündemde tutmak için kullanılan Darwinist propaganda yöntemlerinden biridir.

Söz konusu yazıda yalnızca bir bilim adamının sürüngenler üzerine araştırmalar yaptığı bilgisi verilmiş ve bunun evrimin sırlarına ışık tutacağı öne sürülmüştür. Oysa yazıda bu hayali evrimi belgeleyen bir bulgudan veya herhangi bir bilimsel delilden bahis yoktur. Amaç yalnızca okuyucuları evrim fikrine aşina tutmak, sanki böyle bir evrim gerçekleşmiş ve bunun kanıtları bulunmuş da, geriye birkaç küçük çözülememiş nokta kalmış izlenimi vermeye çalışmaktır. Oysa söz konusu canlıların evrimleştiklerine dair hiçbir delil yoktur. Tam tersine bilimsel deliller, yüzmilyonlarca yıl boyunca, yani yaratıldıkları ilk andan itibaren değişmeden kalmış olan sürüngen fosillerini ortaya çıkarmıştır. Bu gerçek ise, sürüngenlerin de hep sürüngen olarak var olduklarını, diğer tüm canlılar gibi Allah tarafından bir anda yaratıldıklarını göstermektedir.

Sürüngenlerin hayali evrimi ile ilgili daha önce evrimci yayınlarda çıkan pek çok spekülatif habere sitemizde cevap vermiştik. Konuyla ilgili detaylı bilgileri buradan okuyabilirsiniz.

http://harunyahya.org/tr/NetCevap/146802/Surungen-Evrimi-Hikayesi-Evrimci-Yayinlarda-Konu-Olmaya-Devam-Ediyor