Tarihin En Büyük Bilim Sahtekarlığı Evrim Teorisi

Bir insan, Allah’ı inkar etmekle tüm evrenin en büyük yalanını söylemiş ve o yalana uymuş olur. Çünkü tüm evrendeki her şey, Allah’ın varlığı, birliğini ve gücünü gösteren bir “ayet” (delil)dir ve Allah’ı tanımayan insan, sonsuz sayıdaki tüm bu delillerin hepsini inkar etmekle, sonsuz büyüklükteki bir yalana teslim olur. Bu yalan bazen yalnızca “ben Allah’a inanmıyorum” gibi basit bir cümle ile ifade edilir. Ancak kimi zaman da daha organize, daha örgütlü ve daha gelişmiş bir biçimde karşımıza çıkar. Bazı insanlar, o yalanı savunmayı hayatlarının en büyük amacı haline getirirler ve bu işi yapabilmek için de çeşitli araçlar kullanırlar. Çünkü tüm bir toplumu o yalana inandırabilmek için, o yalanın içinin doldurulması, bir takım sahte delillerle desteklenmesi gerekmektedir. Evrim teorisi, işte o büyük yalanın içine doldurmak için şimdiye dek üretilmiş olan en büyük araçlardan biridir. Toplumları Allah inancından koparmak, böylece dini otoriteyi yok edip kendi siyasi egemenliğini tesis etmek, seküler (din-dışı) bir dünya düzeni kurmak isteyen bir güç tarafından üretilmiş ve kitlesel “beyin yıkama” araçlarıyla da günümüz toplumlarına büyük bir gerçek gibi kabul ettirilmiştir. Ancak “Şeytan’ın hilesi zayıftır”. Evrim teorisi de, içini doldursun diye üretildiği o büyük yalan gibi, çürük ve dayanaksızdır. Sahte delillere ve aldatmacalara dayanarak ortaya atılmıştır. Giderek ilerleyen bilim tarafından da, sanıldığının aksine doğrulanmamakta, şiddetli bir biçimde yalanlanmaktadır. Evrim Teorisi’nin ardındaki bu gerçeği bilmek isteyen herkes, bu kitabı okumalıdır.

http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/954/Tarihin-En-Buyuk-Bilim-Sahtekarligi-Evrim-Teorisi

DOSYA İNDİR
doc_icon pdf_icon