150 MİLYON YILLIK FOSİL, SÜRÜNGENLERİN EVRİMİNİ ALT ÜST ETTİPaleontologlar Jurasic dönemine ait 150 milyon yıllık bir fosil buldular. Bulunan canlı, daha sonradan soyu tükenmiş olan, dev bir timsah türü.


Günümüzdeki timsahlar gibi bir sürüngen ve aynı zamanda avlanmak için suda da yaşayabiliyor. 20 cm uzunluğunda kuvvetli dişlere sahip.


Son derece kompleks ve mükemmel olan bu canlı, evrim teorisi açısından da büyük bir sıkıntı oluşturuyor.


Canlıların zamanla küçük değişiklikler sonucu bugünkü hallerini aldığına inanan evrimciler, 200 yıldır hayatın ilk suda başladığını ve daha sonradan su canlılarının karaya çıkıp sürüngenlere dönüştüğünü iddia ediyorlardı.

Bulunan bu fosil ile birlikte bu iddialar çürütülmüş oldu. Çünkü bulunan canlı günümüz timsahları gibi hem karada hem de suda zaten yaşayabilen bir canlı.  


Evrimciler, bulunan bu fosili, çeşitli ilüstrasyonlarla başı timsaha benzeyen gövdesi ise balina gibi olan sözde araform örneği olarak kabul edilebilecek hayali bir canlıya dayandırmaya çalışmaktadır.


Fakat; bulunan fosil yanlızca baştır. Ve aynı evrimcilerin dediği gibi “timsah başına” benzemektedir çünkü bir timsah başıdır. Fosil gövdesi ise bulunmamaktadır. Dolayısıyla, gövdesinin dev bir balinaya benzediği, suyun içerisinde yüzgeçlerini kullanarak yüzdüğü iddiası doğru ve akılcı değildir. Çünkü bulunan fosilde bu bilgileri doğrulayabilecek ne bir yüzgeç, ne bir gövde ne de bir deri kalıntısı vardır. Söz konusu bu iddialar, yanlızca evrim teorisine inanmaya kendini şartlamış bir takım sözde bilim adamlarının hayal güçlerinden ibarettir.