20 Soruda Evrim Teorisinin Çöküşü

Canlı tarihinde evrim diye bir şey yoktur. Allah, tüm varlıkların Yaratıcısı ve hakimidir. Maddeyi yaratan da, bir varlığa can veren de O’dur. Allah’tan başka Yaratıcı, Allah’tan başka bir güç yoktur. Dolayısıyla yeryüzünde yalnızca Yaratılış gerçeğinin delilleri vardır. Darwinistler yaptıkları her araştırmada, bu gerçekle karşılaşırlar. Evrimi delillendirmeye çalışır ancak başaramazlar. Çünkü doğada, evrimin gerçekleştiğine dair bir delil bulamamaktadırlar. Tek bulabildikleri, ani, kompleks ve üstün bir yaratılıştır. Sahte deliller de sahte bir teoriyi desteklememekte, aksine onu daha güvenilmez ve dayanaksız hale getirmektedir. Darwinistler ise, materyalizmi ayakta tutmak adına, büyük bir kısır döngü içinde aldatma yöntemlerine devam ederler. Ama elbette bunun da bir son noktası vardır. Bu son noktaya artık günümüzde ulaşılmıştır. Evrim, sayısız delil ile çürütülmüştür.

Bu kitapta evrim teorisinin bilimsel geçersizliği daha genel bir düzeyde ele alınmakta, evrimin çöküşü 20 soruda özetlenmektedir. Toplumda yaygın olarak merak edilen ve cevapları tam manasıyla bilinmeyen sorular ile evrimcilerin bu konulardaki iddialarını cevaplandırılmaktadır. Bu kitapta verilen cevapların daha detaylı bilimsel açıklamaları; Harun Yahya (Adnan Oktar)’ın; Evrim Aldatmacası, Hayatın Gerçek Kökeni, Evrimcilerin Yanılgıları, Evrimcilere “Net Cevap” 1-2-3-4, Evrimcilerin İtirafları, Evrim Açmazı (Ansiklopedik) 1-2, Türlerin Evrimi Yanılgısı, Bir Zamanlar Darwinizm gibi kitaplarında bulunabilir.

http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/507/20-Soruda-Evrim-Teorisinin-Cokusu

DOSYA İNDİR
doc_icon pdf_icon