240 Milyon Yıllık Mucize Polen Fosili

İsviçre’nin kuzeyinde Zürih Üniversitesi Paleontoloji Enstitüsü ve Müzesi araştırmacılarının düzenlediği Weiach ve Leuggern kazı çalışmalarında çiçekli bitkilere ait fosilleşmiş polen tanecikleri ortaya çıkartıldı.  240 milyon yıllık polen tanecikleri, çiçekli bitkilerin milyonlarca yıl önce de kusursuz özellikleriyle birlikte yaratıldığını ispatlıyor.

Zürih Üniversitesi’nden Prof. Peter Hochuli, “…Triasik döneme ait çiçekli bitki polenlerinin bulunmuş olması çok önemli,” diye açıkladı.

Konfokal Lazer Tarama Mikroskopu ile yapılan incelemelerde altı farklı polen çeşidinin üç boyutlu ve yüksek çözünürlüklü görüntüleri oluşturuldu. Polenlerin yapısı bu çiçekli bitkileri böceklerin tozlaştırdığını gösteriyor.

polen triasik
Triasik dönemine ait çiçek görünümlü polen

Evrimciler canlıların basit bir yapıdan kompleks bir yapıya doğru evrim geçirdiklerini iddia ediyorlar. Oysa milyonlarca yıl önce yaşamış bitkilerde de kusursuz ve indirgenemez kompleks sistemler bulunuyordu. Bu sistemler canlıların tesadüfen değil üstün bir akıl ile yaratıldıklarını ispatlıyor. 240 milyon yıllık polen fosili de bitkilerdeki kusursuz yaratışın en önemli örneklerinden birisi. Allah çiçekli bitkilerde tozlaşma yoluyla üreme gibi son derece kompleks bir sistem yaratmıştır.  Böyle bir sistemin kör tesadüflerle oluştuğunu iddia etmek bilime aykırıdır.

Bitkilerin erkek organında üretilen polenlerin dişi organın tepecik bölümüne taşınması olayına tozlaşma denir. Tepeciğe yapışan polenlerin dişicik borusundan yumurtalığa inmesiyle ise döllenme meydana gelir. Polenler böcekler, rüzgar veya su vesilesiyle dişicik borusuna taşınırlar. Allah’ın bitkilerin üremesi için yaratmış olduğu bu düzen 240 milyon yıl önce de aynı mükemmellikte var olmuştur. Ve evrimcilerin iddiaları bir kez daha çürütülmüştür. Milyonlarca yıl önce yaşamış bitkileri de, bitkilerin tozlaşmasına vesile olan böcekleri de aklın ve gücün tek sahibi Allah yaratmıştır.

Bitkilerde üreme konusu hakkında daha detaylı bilgi için:

http://tr.harunyahya.net/bitkiler-hangi-yontemlerle-nesillerini-devam-ettirirler/

Bitkilerdeki Yaratılış Mucizesi

http://www.harunyahya.org/tr/Kitaplar/569/bitkilerdeki-yaratilis-mucizesi