550 MİLYON YILLIK YARATILIŞ DELİLİ

Oxford Üniversitesi’nden Chris Schofield ve ekibi, çok hücreli karmaşık canlıların neden 550 milyon yıl önce – atmosferdeki oksijen düzeyi yüzde 3’ten yüzde 21’e ulaştığında- ortaya çıktığına ilişkin bir ipucuna ulaştı.

Yapılan araştırmalarda bugüne kadar evrimciler tarafından yaşayan en basit canlı zannedilen “Trichoplax adhaerens” ın son derece kompleks bir yapıya sahip olduğu tespit edildi. Bu canlı kullandığı son derece ileri bir teknolojinin yardımıyla sahip olduğu bir anahtar enzim sayesinde ortamdaki oksijen yetersizliğini algılayabiliyor.

Yıllarca en basit canlı olduğu iddia edilen bu canlının kullandığı ileri teknoloji, “yaşayan teknoloji“ olarak kabul edilen insan vücudunda da mevcut. Farklı türlere ait farklı genomları inceleyen araştırmacılar, aynı mekanizmanın diğer çok hücreli canlılarda da var olduğunu fakat tek hücreli canlılarda olmadığını tespit etti. Araştırmacılar, bu bilgilere dayanarak bu mekanizmanın milyonlarca yıl önce çok hücreli organizmalarda aynı anda ortaya çıkmış olması gerektiği sonucuna vardı.

Bu bilgi, yaratılışın delillendirilmesi ve evrimin hiçbir zaman var olmadığının kanıtlanması açısından son derece önemlidir. Çünkü çok hücreli canlılar var oldukları ilk anda bu mekanizmaya sahip olmasalardı, oksijenin yeterli olmadığı bir anda ortaya çıkmış olacak ve yaşam daha başlamadan sona erecekti.

Tek hücreli canlılarda bu mekanizma bulunmadığından, varsayım gereği oksijenin yeterli olmadığı bir anda ortaya çıkmış olabilecek çok hücreliler, bu mekanizmayı nasıl kullanacaklarını ve enzimi nasıl harekete geçireceklerini de bir başka tek hücreli canlıdan öğrenemeyeceklerinden yaşam yine var olmamış olacaktı.

Bugün yaşamın var olması, kesintisiz bir şekilde devam etmesi, ve dünyamızın muazzam çeşitlilikte canlılarla donatılmış olması, milyonlarca yıl önceki her bir çok hücreli canlının tek tek bu mekanizma ile birlikte Üstün bir Akıl tarafından yaratılmış olduğu anlamına gelmektedir.

Rabbimiz, her bir çok-hücreli canlıyı, tek bir tanesi dahi eksiksiz kalmaksızın, detaylı bir yaratılışla yaratmış ve yaratma sanatındaki bu detayı milyonlarca yıl sonra insanlara ilham ederek, bir ayet kılmıştır.

Kaynak: NTV Bilim, Ocak 2011