Akşam’da İlkel Neandertal Yanılgısı

Akşam gazetesinin 17 Kasım 2006 tarihli sayısında “Neanderthal insanıyla akraba çıkacak mıyız?” başlıklı bir haber yayınlandı. Haberde, insan DNA’sının sırrını çözmeye çalışan bilim adamlarının 38 bin yıllık bir Neandertal insanının kemik parçasından elde edilen ve uzunluğu 1 milyon bazı bulan DNA dizilimini incelediği ve böylelikle Neandertallerle akrabalık bağlarımızı çözmeye çalışacağı bildiriliyordu.

Yazıda bu bilginin “modern insanın evriminde hangi DNA değişikliklerinin ortaya çıktığına ışık tutmasının beklendiği” ifadesine yer veriliyor, günümüz insanıyla Neandertal Adamı’nın ayrı türler olduğu yönündeki klasik evrimci yanılgının tekrarlandığı görülüyordu.

neandertal_cizim

Neandertal Adamı kimdir ve Akşam gazetesindeki ilkel Neandertal iddiası neden geçersizdir, bu konuyu kısaca özetleyelim.

İsmini ilk bulunduğu bölgeden (Almanya”nın Dusseldorf kenti yakınlarındaki Neander vadisi, 1856) alan Neandertal insanı, yani Homo sapiens neanderthalensis, geriye doğru bir alına, belirgin olmayan bir çene ile iri bir burna sahiptir. Günümüzden yaklaşık 30.000 yıl önce belirlenemeyen bir nedenden dolayı ortadan kalktığı düşünülmektedir. Neandertallerin gerçek bir insan ırkı olduğu gerçeği artık birçok evrimci tarafından kabul edilse de bazıları hala bunları soyut düşünceden yoksun ilkel mağara adamları olarak gösterme eğilimindedirler. Oysa Neandertal anatomisi ve kültürü hakkında son yıllarda ele geçirilen çok sayıda bulgu, bu eğilimin hiçbir temeli olmadığını, bu insanların gerçek bir insan ırkı olduklarını ortaya koymuştur.

Bu durum Erik Trinkhaus gibi Neandertal uzmanı antropologlarca açıkça ifade edilir olmuştur. Trinkhaus bu konuda şunları söyler:

“Neandertal kalıntıları ve modern insan kemikleri arasında yapılan ayrıntılı karşılaştırmalar göstermektedir ki, Neandertallerin anatomisinde ya da hareket, alet kullanımı, zeka seviyesi veya konuşma kabiliyeti gibi özelliklerinde modern insanlardan aşağı sayılabilecek hiçbir şey yoktur.(Erik Trinkaus, “Hard Times Among the Neanderthals”, Natural History, cilt 87, Aralık 1978, s. 10)

Dolayısıyla Akşam gazetesinde tarif edilen Neandertal İnsanı, bilimin bulguları karşısında çürütüldüğü halde insanın kökenini ilkelden moderne doğru aşamalı bir şekilde kabul eden evrimci varsayım nedeniyle terk edilemeyen bir yanılgıdan ibarettir. Akşam gazetesi’ni bilimin gerçeklerini kabullenmeye ve insanın aşamalı bir gelişimle ortaya çıktığı masalını terk etmeye davet ediyoruz.

Not:
Neandertal Adamı’nı ilkel bir mağara adamı gibi tasvir eden evrimci yaklaşımların geçersizliği hakkında geniş bilgi için bkz.
http://www.netcevap.org/propaganda17_neandertal.html . İnsanın evrimle ortaya çıktığı senaryosunun geçersizliği hakkında bkz. http://www.darwinizminsonu.com/insanin_kokeni.html

http://harunyahya.org/tr/NetCevap/146797/Aksam#8217;da-Ilkel-Neandertal-Yanilgisi