Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’nin Yanılgıları

Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi, 1999 yılında Bilim ve Yaratılışçılık: Ulusal Bilimler Akademisi’nin Görüşü adında bir kitapçık yayınladı. Kitapçığın amacı, evrim teorisinin sözde ‘en önemli delillerini’ biraraya getirerek, yaratılış-evrim tartışmalarına cevap vermekti.

Ulusal Bilimler Akademisi’nin kitapçığındaki iddialara, önceki çalışmalarımızda birçok kereler cevap vermiş, bu iddiaların geçersizliğini bilimsel delilleri ile göstermiştik. Ancak yine de bu kitapçığa cevap niteliğinde yeni bir çalışma hazırlama gereği doğdu. Bu çalışma ile dünyanın en önde gelen evrimci kuruluşlarından biri olan Ulusal Bilimler Akademisi üyelerinin, büyük bir bağnazlıkla bağlı oldukları Darwinizm ve materyalizm nedeniyle, nasıl çok açık gerçekleri dahi göremeyecek hale geldikleri, bilimi göz ardı ederek, delilleri nasıl çarpıtabildikleri, göz göre göre bir yalanı nasıl savunabildikleri bir kere daha gözler önüne serilmektedir.

Bu kitabı objektif bir gözle okuyanlar, söz konusu gerçeği, yani evrim teorisinin tamamen dogmatik bir inatla, körü körüne savunulmakta olduğunu bir kez daha göreceklerdir.

http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/540/Amerikan-Ulusal-Bilimler-Akademisinin-Yanilgilari

DOSYA İNDİR
doc_icon pdf_icon