Arageçiş Açmazı

Bugün, Darwin’in evrim teorisine getirilen en büyük itirazlardan biri fosil kayıtları ile ilgilidir. Evrimciler dahi bulunan fosillerin yorumlanması hakkında kendi aralarında büyük ihtilaf içindedirler. Hayatın tarihine dair bilimsel bilgi edinebileceğimiz önemli bir kaynak olan fosiller, çok açık olarak evrim teorisini reddetmekte, canlılığın yeryüzünde aniden, hiçbir evrim yaşanmadan ortaya çıktığını, yani yaratıldığını göstermektedir.

İşte bu kitabın konusu da, evrim teorisini çökerten bilimsel gelişmelerden biri olan fosil kayıtlarıdır. Nitekim “Ara geçiş formlarının” fosil kayıtlarında olmayışı evrim teorisinin çöküşü için tek başına yeterlidir. Teorinin kurucusu Darwin de bu gerçeği kabul etmiş ve kitabında ara geçiş formlarının neden bulunmadığını sorguladıktan sonra, “belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır.” demiştir.

http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/542/Aragecis-Acmazi

DOSYA İNDİR
doc_icon pdf_icon