Atom Mucizesi

Bu kitapta, canlı-cansız her şeyin temeli olan “atom” konusunu ele alacağız. Atom hakkında nelerin, nasıl ve ne şekilde gerçekleştiğini inceledikten sonra, “neden” sorusunun cevaplarını arayacağız. Bizi, peşinde olduğumuz mutlak gerçeğe ulaştıracak olan işte bu son sorunun cevabı olacaktır.Bu sorunun cevaplarını ise İlahi bir rehber ve içinde her şey için bir açıklama olan Kuran’da bulacağız.

Kuran ayetlerinden açıkça anlaşıldığı gibi tüm evren, mükemmel bir düzen içinde işlemektedir. Çünkü yer, gök ve ikisi arasında bulunanlar, sonsuz bir güç ve akıl sahibi olan Allah tarafından yaratılmıştır. Nitekim pek çok fizikçi, çalışmalarının sonucunda tüm evrende olduğu gibi atomda da kusursuz bir düzen, şaşmaz bir denge olduğu gerçeğinde birleşmiştir.

Bu kitapta, canlı-cansız her şeyin temeli olan “atom” konusu ele alınmaktadır. Atom hakkında nelerin, nasıl ve ne şekilde gerçekleştiği incelendikten sonra, “neden” sorusunun cevapları aranmakta, okuyucu çevresinde gördükleri hakkında derin düşünmeye davet edilmektedir.

http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/550/Atom-Mucizesi

DOSYA İNDİR
doc_icon pdf_icon