Bazı hayvan türlerinde yavruların bakımını anneler yerine, babalar üstlenir

Hayvanlardan bitkilere, meyvelerden çiçeklere, yerin altındaki ve üstündeki her türlü güzellik ve detayda Rabbimizin sonsuz yaratma gücü ve ilmi tecelli etmektedir. Bir canlının yavrusunu korumasında, korumak için sergilediği özelliklerde, onu tehlikeden uzak tutmak için gösterdiği çabada hep Rabbimizin sıfatlarını görürüz. Allah’ın “Halim” -çok yumuşak- olan sıfatına, hayvanların yavrularına gösterdikleri davranışlarda da şahit oluruz.

Hayvanlar aleminde yavruların bakımında anneler kadar babalar da görev üstlenir. Kimi hayvanlarda bu özelliklerin daha ön plana çıktığını görürüz. Örneğin, Emu ve rheas gibi uçamayan büyük devekuşları arasında yuvayı kuran ve yavruları besleyen erkektir.

Bazı balıklarda da yavru bakımında baba ön plana çıkar. Erkek iğne balıkları ve denizatları gibi. Erkek iğne balıkları aynı denizatları gibi hamile kalıp yavrularlar.

İpek maymunu ve marmoset cinsi primatlar gibi hayvan türlerinde de yavru bakımında erkekler ön plana çıkar. Eşlerinin gebe olduğunu öğrendiklerinde bu hayvanların hormonları ile beyinlerindeki dendrit uzantıları değişim gösterir. Hatta ağır yük taşımaya hazır olmak için kilo almaya başlarlar.

Dişi ipek maymunları ve marmosetler genellikle ikiz doğum gerçekleştirirler ve doğumdan itibaren yavruları çoğunlukla babaları taşır.

Hayvanlar bizim bilemediğimiz bir akla sahip. İnsan aklıyla hayvan zekasının arasında bir boyut farkı olduğunu anlıyoruz.

Adnan Oktar`ın 14 Ekim 2010 tarihli Kahramanmaraş Aksu Tv ve Güneydoğu Olay Tv röportajından

Bir hayvanın, eşinin hamile olduğu bilgisine erişerek doğum için hazırlık yapması; doğumun hemen ardından ise yavrularının bakımını üstlenip, onları kucağında taşıyacağını, ağaçtan ağaca salınırken ikiz yavrularının ağırlığını kaldırabilecek bir güce erişmesi gerektiğini hesap etmesi hayret vericidir.

Eşinin gebe olduğunu öğrenmesi ile birlikte bambaşka bir bedene sahip olan babanın vücudunda hormonal değişimlerin meydana gelmesi şaşılacak bir bilgidir. Bir hayvanın kendi kendine böyle bir plan yapacak aklı gösteremeyeceği açıktır. Bir hayvanın hormonlardan, beynindeki dendrit uzantılarından haberdar olması gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu fiziksel değişimleri, bakma, kollama, koruma, şefkat duyma hislerini o hayvanda “Errahmanurrahimin” -merhametlilerin en merhametlisi- sıfatıyla tecelli ettiren şüphesiz ki alemlerin Yaratıcısı olan Yüce Rabbimiz’dir. Babanın bedenindeki değişimleri de “Ol” emriyle tam zamanında meydana getiren de her yeri ve her şeyi sarıp kuşatan Allah’ımızdır.

Yavru ikizler doğduktan sonra, babalarının kürek kemikleri arasında bulunan ve onların en rahat edecekleri yer olan termal dolgulu bölgeye tutunurlar. Eğer yavrular ağlarsa, onları kaldırıp sakinleştirmek yine babanın görevidir.

Marmosetler ve ipek maymunlarında, elindeki besini bebeklere verme görevi, yavrular için her gün süt salgılaması gereken anneye ait değildir. Kendi yiyeceklerini yavrulara veren genellikle müthiş fedakarlıklar gösteren babalardır.

Rabbimiz canlı cansız her şeyde bir ölçü, denge tespit etmiştir. Hayvanlarda gördüğümüz fiziksel özellikler de, sosyal davranışlar da tümüyle Yüce Rabbimizin takdiri doğrultusundadır. Her canlı türünün üremesi, yeryüzünde topluluklar olarak yayılmaları da yine Rabbimizin kontrolü altında gerçekleşmektedir. Allah bir ayetinde şöyle bildirir:

Göklerin ve yerin yaratılması ile onlarda her canlıdan türetip-yayması O’nun ayetlerindendir. Ve O, dileyeceği zaman onların hepsini toplamaya güç yetirendir. (Şura Suresi, 29)

 

Kaynak:

12 Eylül 2010 Sabah Gazetesi, The New York Times

http://harunyahya.org/tr/Makaleler/35424/Bazi-hayvan-turlerinde-yavrularin-bakimini-anneler-yerine-babalar-ustlenir