Behe, Michael J.

ABD’deki Lehigh Üniversitesi’nde ünlü bir biyokimyacı olan Michael J. Behe “indirgenemez komplekslik” kavramını bilim dünyasının gündemine taşıyan en önemli isimlerden biridir. Behe, 1996 yılında yayınlanan Darwin’s Black Box: The Biochemical Challange to Evolution (Darwin’in Kara Kutusu: Evrime Karşı Biyokimyasal Zafer) adlı kitabında, canlı hücresinin ve diğer bazı biyokimyasal yapıların indirgenemez kompleks yapısını incelemekte ve bunların evrimle açıklanmasının imkansız olduğunu belirtmektedir. Behe’ye göre, canlılığın kökeninin gerçek açıklaması, “bilinçli tasarım”dır.


Prof. Michael J. Behe ve kitabı Darwin’in Kara Kutusu
Amerikalı biyokimyacı Prof. Michael J. Behe, materyalist bakış açısının etkisinde olmayan ve açık bir yargı ile düşünen bir bilim adamı olarak, bir Yaratıcının varlığını hiç tereddüt etmeden kabul etmektedir. Canlılardaki “tasarımın”, yani yaratılışın varlığını kabul etmemekte direnen bilim adamlarını ise şöyle anlatmaktadır:
Son kırk yıl içinde, modern biyokimya, hücrenin sırlarının önemli bir bölümünü ortaya çıkardı. On binlerce insan, bu sırları bulmak için yaşamlarını laboratuvarlardaki uzun çalışmalara adadılar… Hücreyi araştırmak için gerçekleştirilen tüm bu çabalar, çok açık bir biçimde, bağıra bağıra, tek bir sonucu veriyordu: “Tasarım!” Bu sonuç o denli belirgindi ki, bilim tarihindeki en önemli buluşlardan biri olarak görülmeliydi… Ama aksine, hücrede keşfedilen kompleks yapı karşısında, utangaç bir sessizlik hakim oldu… Peki neden? Neden bilim dünyası, keşfettiği büyük gerçeğe sahip çıkmıyor? Çünkü, bilinçli bir tasarımı kabul etmek, ister istemez Allah’ın varlığını kabul ettirmeyi çağrıştırıyor onlara.61
Yukarıda görüldüğü gibi, Prof. Michael Behe canlılardaki mükemmel tasarımın Allah’ın varlığının delillerini sergilediğini ifade etmektedir.
61 Michael J. Behe, Darwin’s Black Box, New York: Free Press, 1996, ss.232-233

http://harunyahya.org/tr/Evrim-Sozlugu/15774/Behe-Michael-J