Bilim ve Gelecek Dergisi’nin Yakınsak Evrim Yanılgısı

Bilim-ve-Gelecek-Dergisinin-Yakinsak-Evrim-YanilgisiBilim ve Gelecek dergisinin Ocak 2007 tarihli sayısında, “Afrika Süt İçmeyi Neden Sevdi?” başlıklı bir yazı yayınlandı. Söz konusu yazıya göre, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan farklı insanların sütü sindirebilme yeteneklerinin değişimler göstermesi bir “yakınsak evrim” örneği olarak tanıtılıyordu.

Öncelikle şunu belirtmek gerekmektedir: Evrimcilerin yakınsak evrim olarak adlandırdıkları kavram, canlılardaki benzer yapıların benzer çevresel ihtiyaçlara bağlı olarak birbirinden bağımsız süreçlerde gerçekleştiği varsayılan evrimini tanımlamak için kullanılır. Örneğin, evrimcilerce yakınsak evrimle ortaya çıktığı varsayılan yapılardan birisi, kanattır. Bir memeli olan yarasada kanat vardır, kuşlarda kanat vardır, sineklerde de kanat vardır, ayrıca geçmişte yaşamış bazı uçan sürüngenlerde de kanat vardır. İşte bu gibi genel hatlarıyla benzeyen yapıları evrimciler, evrim delili gibi kullanmaya çalışırlar. Ancak bu son derece yanıltıcıdır.

Yakınsak evrim iddiasıyla ilgili evrimci yanılgıları daha önce cevaplandırmışdık. Bu konudaki açıklamaları buradan okuyabilirsiniz.

Bilim ve Gelecek dergisinin, laktoz sindirebilme özelliğini sağlayan laktaz geninin bazı toplumlarda aktif halde olmasını bir evrimleşme olarak lanse etmesi, kuşkusuz son derece bilindik bir evrimci propagandadır. Çünkü burada söz konusu farklılık, insan topluluklarında ve farklı etnik gruplarda gerçekleşmiş herhangi bir evrimleşme değil, yalnızca insanın kendi türü içinde gerçekleşen bir varyasyon yani “çeşitlenmedir”. (Varyasyonlar konusunda detaylı bilgi için: http://www.netcevap.org/millenium19.html) Varyasyon evrime delil oluşturmaz, çünkü varyasyon, zaten var olan genetik bilginin farklı eşleşmelerinin ortaya çıkmasından ibarettir ve genetik bilgiye yeni bir özellik kazandırmaz. Evrim teorisi için önemli olan ise, yepyeni bir tür oluşturacak yepyeni bir bilginin nasıl ortaya çıkabileceği sorusudur.

İnsanlar, doğdukları andan itibaren laktozu sindirebilen laktaz genine sahiptirler. Anne sütüyle beslendikleri yılların sonrasında, işlenmemiş çiğ sütü artık kullanmadıklarından, söz konusu gen çekinik hale gelir. Çeşitli toplumlarda söz konusu genin aktif konumda bulunması, toplumların farklı çevresel etmenlerinden kaynaklanan bir durumdur. Beslenme şekli ve yaşam koşulları farklı olan değişik topluluklarda çeşitli varyasyonlar söz konusu olabilir. Ancak bu varyasyonlar, insanın gen havuzuna yeni bir bilgi eklememekte, onda, daha önce hiç olmayan bir laktaz geni meydana getirmemekte, olmayan bir özelliği var etmemektedir.

Nitekim Kuzey Avrupa”da laktaz geninin aktif halde bulunmasının sebebi günlük tarımın geleneksel olarak devam etmesi ve yetişkinlerin beslenme şeklinin de buna uygun olmasıdır.1 Söz konusu toplumlar, küçük yaşlardan itibaren beslenme şekillerinde bir değişiklik yapmadıklarından sahip oldukları laktaz geni aktif olarak çalışmaya devam etmiştir.

Bilim ve Gelecek dergisi, klasik evrimci taktiklere başvurmuş ve bir tür içinde gerçekleşen varyasyon örneğini daha, evrimleşme örneği olarak sunmaya çalışmıştır. Fakat burada Bilim ve Gelecek dergisinin ve diğer tüm Darwinistlerin anlamaları gereken gerçek şudur: Darwinistlerin, çeşitli varyasyon örneklerini evrim olarak sunma çabasından vazgeçmeleri, eğer evrim teorisini savunmaya devam edeceklerse, evrim lehinde gerçek bir delil getirmeleri gerekmektedir. Örneğin çok değil yalnızca birkaç tane ara fosil örneği sunmalı veya değil doğal ortamda, laboratuvarlarda bile olsa tek bir hücrenin, tümüyle cansız varlıklardan oluşabildiğini göstermeleri gerekmektedir. Bu yazıya konu olan metnin içinde geçen bilimsel terimler, konuyla ilgilenen araştırmacıların yorumları vs. evrim lehine hiçbir şey sağlamamakta, yalnızca evrimcilerin klasik propaganda yöntemlerini, delilsizlik sonucu geliştirdikleri psikolojik telkinleri pekiştirmektedir. 

Bilim ve Gelecek dergisine, söz konusu psikolojik telkinleri sürdürmeye ve aldatıcı bilgileri okuyuculara sunmaya son vermesini tavsiye ediyoruz.

Not:
Bu yazı aynı zamanda Science Daily internet sitesinde 1 Mart 2007 tarihinde yayınlanan “Early Europeans Unable to Stomach Milk” makalesine de cevabımızdır.

1. http://www.creationresearch.net/news%20evidence/Email%20updates/emailup-14Feb02.htm

http://harunyahya.org/tr/NetCevap/146795/Bilim-ve-Gelecek-Dergisinin-Yakinsak-Evrim-Yanilgisi