Bilimin reddettiği evrim teorisi dünyaya nasıl tek ve tartışılmaz bilimsel gerçek olarak tanıtılmıştır?

Darwinizm, cehaleti esas alır, insanların bilimsel konulardaki bilgi eksikliğini kullanır. Darwinist ideoloji, bilgisiz kitleler üzerinde bir önkabul oluşturmaya dayalıdır. Bunun için kullanılan yöntem, bol tekrar ile kitle hipnozu yapmak ve büyü etkisi oluşturabilmektir.

Darwinistlerin kitle hipnozunun etkisi bütün dünyayı sarmıştır. Öyle ki insanların büyük bir kısmı, aslında hakkında hiçbir şey bilmedikleri "evrimin" ateşli birer savunucusu haline dönüştürülmüşlerdir. Pek çoğu, neyi savunduğunun bilincinde dahi değildir. Onlar yalnızca, günlük gazetelerde gördükleri gitgide dikleşen hayali maymun-insan resimlerinin veya "atamız solucanmış" gibi haberlerin etkisinde kalmışlardır. Bu gibi telkinlerle kitle hipnozu başarıya ulaştırılmıştır. Bu sahte başarı nedeniyle kimse "delil var mı?" diye sormayı düşünmemiştir. Nitekim ortada Darwinistlerin sunabileceği hiçbir delil yoktur. Artık bu telkini alan kişi için "evrim"; hayatının hemen her yerinde karşılaştığı, büyük gazete ve dergilerde sürekli rastladığı, devlete bağlı okullarda resmi olarak okutulan, devlet kurumlarınca korunup teşvik edilen, dünyaca ünlü bilim adamları tarafından savunulan hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Çok aleni olan bir sahtekarlık; telkin, hipnoz ve aldatma metodlarıyla insanlara doğruymuş gibi adeta dayatılmıştır.

Tarihin en büyük kitle aldatmacası olan Darwinizm'in 150 yıllık başarısının tek kaynağı işte budur: Propaganda!

Sistemli bir şekilde yürütülen Darwinist propaganda ile gerçekte çok aleni olan bir sahtekarlık ustaca dünyaya hakim edilmiştir.

Bu propaganda ile, bilimin reddettiği sahte evrim teorisi, tek ve tartışılmaz bilimsel gerçek olarak dünyaya tanıtılmıştır.

Darwinist propaganda ile hipnoz yaygınlaştırılmış, bazı insanlar bu büyünün etkisi altında kalmış, sorgusuz sualsiz ve pek çoğu da bilinçsiz bir şekilde Darwinist olmuşlardır. Öyle ki kimi insanlar, farkında dahi olmaksızın, dünyaya büyük belalar getiren, 20. yüzyılı kana bulayan tüm zulüm sistemlerinin kökeni olan, son derece tehlikeli bir teorinin savunucusu haline gelmişlerdir. Tüm dünyayı sarmış olan 150 yıllık Darwinist aldatmaca, yalnızca ve yalnızca, organize olarak gerçekleştirilen bu propaganda yönteminin bir sonucudur.

Okuyacağınız bu kitapta, Darwinistlerin söz konusu propaganda yöntemini nasıl kullandıklarına ve kitle hipnozunu nasıl gerçekleştirdiklerine dair deliller göreceksiniz. Kitap boyunca örnek olarak verilen gazete kupürleri, Darwinistlerin propaganda silahları olan bir kısım basını nasıl kullandıklarını ve sahte ve yalan haberler yaymada nasıl pervasız olduklarını göstermek içindir. Bu kupürler, sahte propagandanın deşifre edilmesi açısından önem teşkil ettiği gibi, okuyucuların özellikle basında ne gibi bir Darwinist aldatmaca ile karşı karşıya olduklarını anlamaları ve bundan sonra karşılaştıkları haberleri doğru bakış açısıyla değerlendirmeleri açısından büyük önem taşımaktadır.

Amaç, Darwinist sahtekarlığı deşifre edebilmek, Darwinistlerin insanları nasıl göz göre göre aldattıklarını gözler önüne serebilmektir. İnsanları nasıl kitle telkini ile boğduklarını, 150 yıldır nasıl yalan söylediklerini gösterebilmektir. Elinizdeki kitap; Darwinizm'in bir sahtekarlık olduğunun kesin delillerle ispat edildiği, 350 milyondan fazla fosilin evrimi reddettiğinin açık delillerle gösterildiği, tek bir proteinin dahi tesadüfen oluşamayacağının bütün dünyaya ilan edildiği şu günlerde, evrimin neden hükümetlerde, okullarda, üniversitelerde, bir kısım basında ve bazı bilim adamları arasında yaygın olduğunu anlayabilmek için önemli bir delil hükmündedir.

martılar

Bilimin çökerttiği Darwinizm, şimdi propaganda yöntemlerinin de deşifre edilmesiyle yepyeni bir çöküş daha yaşayacaktır. 21. Yüzyıl, Darwinistlerin ellerindeki tüm kaynaklara, maddi desteğe, basına ve propaganda yöntemlerine rağmen, evrimin dehşetli şekilde çöküşe uğradığı ve yerle bir olduğu bir yüzyıl olacaktır. 21. Yüzyıl, tüm batıl pagan dinlerinin yok olup gittiği, Yüce Rabbimiz'in Hadi (Hidayet veren) isminin tecelli ettiği bir yüzyıl olacaktır. Yüce Allah ayetlerinde şu şekilde bildirir:

Ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde, Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. (Nasr Suresi, 2-3)