Bitki Fosillerinden Örnekler (3/3)

Huş Ağacı Yaprağı

Huş Ağacı Yaprağı

Dönem: Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: British Columbia, ABD

Günümüzde yeryüzü katmanlarındaki fosiller, canlıların ilk yaratıldıklarından beri kusursuzca var olduklarını doğrulamaktadır. Şimdiye kadar 350 milyon fosil çıkarılmıştır ve evrimcilerin kendileri dahi Darwin'in "Fosil kayıtları yetersiz, ara formları o yüzden bulamıyoruz" iddiasının geçerli olmadığını kabul etmektedirler. Burada resmi görülen 50 milyon yıllık huş ağacı yaprağı da günümüzde yaşayan huş ağaçlarından tamamen farksızdır. Tüm canlıları Allah yaratmıştır.

Sinameki Yaprağı (Cassia Senna)

Sinameki Yaprağı (Cassia Senna)

Dönem: Eosen dönemi
Yaş: 54-37 milyon yıl
Bölge: Bacchus Marsh, Victoria, Avustralya

Darwinizm'in iddia ettiği gibi, tesadüfler sonucu hiçbir atom, en güzel şekilde adeta paketlenmiş meyveleri, çeşit çeşit renk ve kokularıyla, yeryüzünde yaşamın var olabilmesi için çeşitli özelliklere sahip bitki ve hayvanları, bu canlıların birbirinden farklı vücut sistemlerini oluşturamaz. İlkokul seviyesindeki bir çocuğa dahi anlatılsa inandırıcı olmayacak, tamamen kör tesadüflere dayalı böyle bir teoriye dünyanın dört bir yanındaki "yetişkin" insanların, bilim adamlarıının, hatta profesörlerin inanması ancak bir tür "büyü" olarak adlandırılabilir. İçinde bulunduğumuz çağ insanlığın bu karanlık büyüden kurtulacakları çağ olacaktır. Fosil kayıtları ise insanlığın ne kadar büyük bir aldatmacayla karşı kaşıya kaldığının anlaşılması açısından çok önemli bir bilgi kaynağıdır.

Manolya Yaprağı

Manolya Yaprağı

Dönem: Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Cache Creek Formation, British Columbia, Kanada

Kışın dökülmeyen yeşil yapraklarıyla ve mükemmel kokan çiçeğiyle son derece güzel görünüme sahip manolya ağaçları milyonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramamış şekilde yeryüzünün en estetik süslerinden biri olmaya devam etmektedir. Eğer gerçekten bir evrim yaşanmış olsaydı, ki hiçbir şekilde yaşanmamıştır, canlıların yeryüzünde küçük kademeli değişimlerle ortaya çıkmaları ve zaman içinde de değişmeye devam etmeleri gerekirdi. Oysa fosil kayıtları bunun tam aksini gösterir. Farklı canlı sınıfları, fosil kayıtlarında hiçbir ataları olmadan aniden ortaya çıkmışlar ve yüz milyonlarca yıl boyunca hiç değişim geçirmeden durağan bir biçimde kalmışlardır. Tüm canlıları Allah yaratmıştır. Milyonlarca yıllık fosil örnekleri, bu gerçeği bir kez daha en mükemmel şekli ile göstermiştir. Allah, tüm varlıkların Yaratıcısı, üstün ve güçlü olandır.

Çobanpüskülü Yaprağı

Çobanpüskülü Yaprağı

Dönem: Oligosen dönemi
Yaş: 37 – 23 milyon yıl
Bölge: Millard County, Utah, ABD

Darwinist diktaya göre Darwinizm'i reddetmek adeta bir suçtur. Darwinizm'in batıl bir din olarak benimsendiği ve benimsetilmeye çalışıldığı ülkelerde bu, adeta vatana ihanet gibi görülmektedir. Hiç kimse, bilimsel delillerin teoriyi geçersiz kıldığını, teorinin artık hiçbir geçerliliğinin kalmadığını açık açık söyleyemez hale gelmiştir. Darwinizm'i tartışmasız bir gerçek gibi kabul etmek adeta bir şarttır. Matematik profesörü Wolfgang Smith bir evrimci olarak bu durumu şu şekilde açıklamıştır:

Bizlere dogmatik olarak evrimin kabul edilmiş bir gerçek olduğu söyleniyor. Ama bunu kimin, hangi yollarla kabul ettiği hiçbir zaman söylenmiyor. Bizlere sıklıkla bu doktrinin kanıt üzerine kurulu olduğu söylenmekte ve bu kanıtın da "bundan sonra yapılacak olan tüm doğrulamaların üzerinde olduğu ve aynı şekilde deneylerle elde edilen sonraki tüm yalanlamalardan muaf olduğu" belirtilmektedir. Ancak bizler, bu kanıtın tam olarak nerede olduğu gibi önemli bir soru karşısında tamamen karanlıkta bırakılmaktayız. (Wolfgang Smith, Teilhardism and the New Religion, A Thorough Analysis of the Teachings of Pierre Teilhard de Chardin, Rockford IL, Tan Books and Publishers, Inc. 1988, s. – 8 Nicholas Comninellis, Creative Defense, Evidence Against Evolution, Master Books, 2001, s. 221)

Wolfgang Smith'in ifade ettiği gibi evrimi destekleyen hiçbir kanıt yoktur, ancak resimde görülen fosil gibi yüz milyonlarca fosil Yaratılışın apaçık bir gerçek olduğunu gözler önüne sermektedir.

Hop Ağacı Yaprağı

Hop Ağacı Yaprağı

Dönem: Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: British Colombia, Kanada

150 yıldan fazla süredir yapılan fosil araştırmaları, evrimcilerin iddia ettikleri gibi canlıların ara aşamalardan geçerek bugünkü hallerine geldikleri tezini yalanlamaktadır. Canlılar hiç bir zaman ara aşamalardan geçip değişmemiş, tüm canlıları Allah bugün oldukları şekilde yaratmıştır. Resimde görülen hop ağacı yaprağı fosili de milyonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramayan ve yaratılışı destekleyen canlılardan yalnızca biridir.

Eğrelti Otu

Eğrelti Otu

Dönem: Karbonifer dönemi
Yaş: 354-290 milyon yıl
Bölge: Suszec, Polonya

Eğrelti otlarının çok eski tarihli fosillerine sıklıkla rastlanılabilmektedir. Resimde görülen karbonifer dönemine ait eğrelti otu fosiline bakıldığında, aradan geçen yüz milyonlarca yıl boyunca hiç değişmeden bugüne geldiği açıkça görülmektedir. Evrimciler, bu gerçeklerin karşısında tam bir yenilgiye uğramışlardır. Ne eğrelti otları, ne herhangi başka bir canlı, tarih boyunca hiçbir değişikliğe uğramamıştır.

Bir Tür Meşe Yaprağı

Bir Tür Meşe Yaprağı

Dönem: Oligosen dönemi
Yaş: 30 milyon yıl
Bölge: Cereste, Fransa

Yeryüzünde yaşayan ve soyu tükenmiş canlı türlerinin fosilleri incelendiğinde, hepsinin aniden ortaya çıktıklarını ve varlıklarını sürdürdükleri süre boyunca hiç bir değişiklik geçirmediklerini görürüz. Allah tüm canlıları bugün oldukları şekilde yaratmıştır. Resimdeki 30 milyon yıllık yaprak fosili de yaratılış gerçeğini ortaya koymaktadır.

Gürgen Yaprağı ve Sekoya Yaprağı

Gürgen Yaprağı ve Sekoya Yaprağı

Gürgen Yaprağı

Sekoya Yaprağı

Dönem: Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Kamloops, British Columbia, Kanada

Eğer Darwinistlerin iddiaları doğru olsaydı, yaşayan veya soyu tükenmiş tüm türler arasındaki arageçiş bağlantılarının sayısı çok fazla olurdu. Oysa bilimin ortaya koyduğu veriler, bunun tam tersidir. Bugüne kadar elde edilen 350 milyon fosilin her biri tamamen mükemmel canlılara aittir. Resimde görülen 50 milyon yıllık gürgen yaprağı ve sekoya yaprağı fosilleri de bu gerçeği desteklemektedir.

Çitlembik Yaprağı

Çitlembik Yaprağı

Dönem: Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Kamloops, British Columbia, Kanada

Geçersizliği bilimsel bulgularla kesin olarak ortaya konmuş olan Darwin'in evrim teorisine göre, canlılar tek bir sözde ortak atadan geliyordu ve zaman içinde küçük değişiklikler geçirerek birbirlerinden türemişlerdi. Oysa bugün paleontoloji biliminin ortaya koyduğu delillere göre, canlıların tümü bugün varoldukları
şekilde ortaya çıkmışlar, yani yaratılmışlardır. Resimde görülen 50 milyon yıllık çitlembik yaprağı fosili de bunu kanıtlayan delillerden biridir.

Persea Yaprağı

Persea Yaprağı

Dönem: Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Bonanza, Utah, ABD

Yaklaşık 150 türü bulunan ve kışın yapraklarını dökmeyen bu bitki ailesinin en bilinen üyesi avokadodur. 50 milyon yıllık bu persea yaprağı fosili, günümüzde yaşayan persea yaprakları ile tamamen aynıdır. Ne hayvanlar ne de bitkiler zaman içinde bir değişim geçirmemiş, evrimleşmemişlerdir. Tüm canlıları Allah yaratmıştır.

Kurtpençesi Otu

Kurtpençesi Otu

Dönem: Karbonifer dönemi
Yaş: 330 milyon yıllık
Bölge: Crock Hey Madeni, Wigan, Lancashire, İngiltere

Irmak kenarlarında, yakınındaki ağaçlara sarılarak yetişen bu bitki, sarıldığı bitkinin kökündeki sudan faydalanır. Kurtpençesi otunun tüm özellikleri, bundan yüz milyonlarca yıl önce de bugünle aynıdır. Resimde görülen 330 milyon yıllık kurtpençesi otu fosilinin, günümüzde yaşayan kurtpençesi otlarından en küçük bir farklılığı dahi yoktur.

Çam İğnesi

Çam İğnesi

Dönem: Miosen
Yaş: 23-5 milyon yıl
Bölge: Nevada, ABD

Kışın yapraklarını koruyan iğneyapraklılardan olan çamlar, kozalaklı bir ağaç cinsidir. Evrimciler canlıların ortak bir atadan gelip, zaman içinde küçük değişiklikler geçirerek farklı türlere dönüştüğünü iddia ederler. Bu iddianın hiç bir bilimsel dayanağı yoktur. Fosil kayıtları, canlıların asla bir değişim geçirmediklerini, yaratıldıkları ilk günkü formları ile varlıklarını sürdürdüklerini göstermektedir. Resimde görülen Miosen dönemine ait çam iğnesi fosili de bu gerçeği destekleyen kanıtlardan biridir. Çamlar, bundan milyonlarca yıl önce de hiç bir farkları olmadan varlık göstermişlerdir.

Distylium Yaprağı

Distylium Yaprağı

Dönem: Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Bonanza, Utah, ABD

Hamamelidaceae familyasına dahil, yaprağını dökmeyen 18 farklı türü olan bu bitkiler, fosil kayıtlarında iz bırakmış milyonlarca cinsten biridir. Resimde 50 milyon yıllık bir distylium yaprağının yapısına bakıldığında, günümüzde yaşayan distyliumlarla tamamen aynı olduğu göze çarpmaktadır. Evrimcilerin iddiaları doğru olsaydı, bu bitkilerin aradan geçen 50 milyon yıl boyunca birçok değişim geçirmiş olmaları gerekirdi. Bu fosil tek başına bile, Darwinizm'i yalanlayan bir delildir. Yer katmanları, aynı bunun gibi tamamen yaratılışı destekleyen milyonlarca fosille doludur.

Gingko Yaprağı

Distylium Yaprağı

Dönem: Permiyen dönemi
Yaş: 290-248 milyon yıllık
Bölge: Rusya

Evrimciler tarafından bile yaşayan fosil olarak kabul edilen gingko ağaçlarının, 290-248 milyon yaşında fosilleri bulunmaktadır. Resimde görülen gingko yaprağı fosili de günümüzde yaşayan gingko yaprakları ile tamamen aynı yapıdadır. Hiç bir canlı zaman içinde değişim geçirmemiştir. Resimdeki fosil de bu gerçeği destekleyen bilimsel delillerden biridir.

Gürgen Yaprağı

Gürgen Yaprağı

Dönem: Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Cache Creek Oluşumu, Kamloops, British Columbia, Kanada

Dünyanın en sağlam ağaçlarından biri olan gürgen ağacının yaprağı, 50 milyon yıl önce de aynı özelliklerle, aynı şekilde yaşamıştır. Onu milyonlarca yıl önce yaratan da, şu anda var eden de alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Allah'ı inkar etmek için evrim teorisi gibi sahte teorilerin peşine düşenler, hiçbir zaman başarılı olamayacaklardır. Çünkü gökler ve yer, Allah'ın varlığının apaçık delilleriyle doludur.

Zelkova Yaprağı

Zelkova Yaprağı

Dönem: Eosen dönemi
Yaş: 46 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Colorado, ABD

Bugün bitkilerin evrimi senaryosu savunucularının düştükleri en büyük çıkmaz ilk bitki hücresinin nasıl olup da evrimleştiğidir. Bundan sonra ise, tek bir hücreden ilk bitki ve bu bitkiden binlerce çeşit bitkinin nasıl oluştuğu sorusu yine cevapsızdır. Böyle bir sürecin varlığını gösteren tek bir ara geçiş fosili dahi bulunmamaktadır; yarı oluşmuş organlara, sistemlere sahip hiçbir ilkel bitki fosili yoktur, bir bitkinin bir başka bitkinin atası olduğuna dair elde hiçbir kanıt yoktur. Tam tersine fosiller, her bir bitki türünün kendisine has özelliklerle birdenbire ortaya çıktığını ve soyu devam ettiği müddetçe de hiç değişmediğini göstermektedir. Bu fosillerden biri de, günümüz zelkova yapraklarının tıpatıp aynısı olan, 46 milyon yaşındaki bu zelkova yaprağı fosilidir.

Göknar Tohumu

Göknar Tohumu

Dönem: Miosen Dönemi
Yaş: 23-5 milyon yıl
Bölge: Nevada, ABD

Göknar, çamgiller (Pinaceae) familyasının Abies cinsinden iğne yapraklı ağaç türlerine verilen isimdir. Türkiye'de de doğal olarak yetişen bu ağaçlar, ilk varoldukları günden bu yana hiçbir değişim geçirmemişlerdir. Miosen dönemine ait bu göknar tohumu fosili, Allah'ın yaratışının delillerinden olan 350 milyon fosilden yalnızca biridir.

Allophylus Yaprağı

Allophylus Yaprağı

Dönem: Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Bonanza, Utah, ABD

Asya ve Amerika'nın tropikal bölgelerinde rastlanan bu küçük ağaçların bir çok türü tatlı, yenebilen küçük meyveler verir. Paleontolojik bulgular, diğer tüm canlılar gibi bu bitkilerin de evrimle ortaya çıkmadıklarını, tam tersine yaratıldıklarını ispatlamaktadır. Günümüzde pek çok bilim adamı da fosil kayıtlarının evrimi değil, yaratılışı desteklediğini, ara canlıların gerçekte hiç var olmadıklarını sadece evrimcilerin hayallerinde yaşadıklarını kabul etmektedir. Resimde görülen 50 milyon yıllık allophlus yaprağı da bu yaratılış delillerinden biridir.

Mantar

mantar
mantar

Dönem: Kretase dönemi
Yaş: 100 milyon yıl
Bölge: Myanmar

Yukarıda resmini gördüğünüz bu mantar amberi eski adıyla Burma olan Myanmar'ın Hukawng Vadisi'ndeki maden ocaklarında bulunmuştur. Bu amberin en önemli özelliği yaşıdır. Tam 100 milyon yaşındaki bu amber, dünyanın bilinen en eski mantar fosilidir. Bu mantar amberi de diğer bütün fosiller gibi çok önemli bir gerçeği göstermektedir: Canılar milyonlarca yıldır hiçbir değişime uğramamış, yani asla evrim geçirmemişlerdir. Darwinistlerin iddialarını belgeleyen tek bir tane bile ara geçiş formu yoktur.

Mantar

mantar
mantar

Dönem: Kretase dönemi
Yaş: 100 milyon yıl
Bölge: Myanmar

Mantarlar genel olarak bitki olarak bilinirler, oysa mantarlar kendi besinlerini üretemezler ve başka canlılardaki maddeleri ayrıştırarak besin sağlarlar. Yeryüzünde 1,5 milyon kadar mantar türü olduğu düşünülmekte ise de günümüzde sadece 69.000 kadar türü tanımlanmıştır. Mantarlar bitki ve hayvansal yapıları çürüttükleri ve bu yapılardaki elementlerin serbest bırakılmalarına neden oldukları için büyük öneme sahiptirler. Karbondioksit salınımı da yapan mantarlar ayrıca toprağın yapısını bitki gelişimi için uygun hale getirirler. Mantarlar 100 milyon yıl önce de bu önemli faydalara sahiptiler, günümüzde yaşayan mantarlar da hala aynı özelliklere ve pek çok faydaya sahiptirler. Bu özellikleri elbette evrim sonucu elde etmemişlerdir. İlk andan itibaren bu özelliklerle yaratılmışlardır.

Çınar Yaprağı

Çınar Yaprağı

Dönem: Eosen dönemi
Yaş: 54- 37 milyon yıl
Bölge: Green River, Colorado, ABD

Yaklaşık 50 – 100 milyon yıl önceki yaprak, böcek ve balık fosilleri, Darwinizm'e büyük bir meydan okumadır. Evrim teorisine göre, hayali bir evrim sürecinden geçmesi ve ara form niteliğinde olması gereken bu canlılar, günümüzdeki türdeşleriyle tam olarak aynıdır. Bu gerçek, canlıların, tarihin hiçbir döneminde evrim geçirmediklerinin kesin delilidir.

Pasifik Söğüt Yaprağı

pasifik söğüt yaprağı

Dönem: Eosen dönemi
Yaş: 54 – 37 milyon yıl
Bölge: Green River Formation, Colorado, ABD

Darwinizm'i çürüten en önemli delillerden biri olan fosil kayıtları, çoğu zaman Darwinistler tarafından özenle gizlenir. 70 yıl boyunca şaşırtıcı şekilde gizlenen Kambriyen dönemine, yani canlı tarihinin ilk kompleks canlılarına ait fosiller bu aldatma yönteminin en önemli örneklerindendir. Benzer yöntem, yaşayan fosil bulgularına da çoğu zaman uygulanmakta, evrimi geçersiz kılan deliller gizlenmeye çalışılmaktadır. Ancak bu çaba boşunadır, fosil bilimi, en kusursuz örnekleri ile evrimi çoktan çürütmüş durumdadır. Bu 54 – 37 milyon yıllık yaprak fosili de evrim iddiasını çürüten delillerden sadece bir tanesidir.