Böcek Fosillerinden Örnekler (1/4)

böcekler

Yaşayan Fosiller

Mantis

Mantissa

Dönem: Kretase dönemi
Yaş: 100 milyon yıl
Bölge: Myanmar

Mantodea alt takımında yer alan bu böceklerin bilinen 2.340 türü bulunmaktadır. Çoğu tropikal ve subtropikal bölgelerde yaşayan bu canlılar türlerine göre kamuflaj olarak yeşil ya da kurumuş bir yaprağa, parlak renkli bir çiçeğe ya da karıncaya, ince bir dala veya bir likene benzer görünüme bürünebilirler. Mantisler, böcekler arasında boyunlarını iki yana hareket ettirebilen tek böcek türüdür. En üstteki resimde amber içinde görülen 100 milyon yıllık mantis fosili, mantislerin tüm özellikleri ile birlikte yaratıldıklarını gösteren bir delildir.

Dantel Kanatlı (Brown Lacewing)

dantel kanatlı

Dönem: Kretase dönemi
Yaş: 100 milyon yıl
Bölge: Myanmar

Dantel kanatlı, Neuroptera takımının Chrysopidae ailesine aittir. Kuzey Amerika ve Avrupa'da yaygın olarak görülen bu canlı, en az yüz milyon yıldır hiç değişmeden günümüze kadar gelmiştir. Evrimciler canlıların zaman içinde kademeli değişimlerle sözde farklı türlere dönüştüklerini iddia ederler. Fakat bu örnekten de görüldüğü gibi, canlılar yaratıldıkları ilk andan itibaren hiç bir değişim geçirmemişlerdir.

Evcikli Böcek

evcikli böcek

Dönem: Kretase dönemi
Yaş: 100 milyon yıl
Bölge: Myanmar

Evcikli böcekler Trichoptera takımına dahil canlılardır ve larvaları sıklıkla balıkçılıkta yem olarak kullanılır. Bu canlı 100 milyon yıldır hiç bir değişikliğe uğramamıştır. Darwinistlerin gözardı etmeye çalıştıkları fosil kayıtlarındaki durağanlık, bu fosille bir kez daha kanıtlanmaktadır. 100 milyon yıllık bu evcikli böcek, hiç bir değişim geçirmemiştir. 100 milyon yıl önce bugünkü özelliklerine sahip olarak bir anda var olmuş yani yaratılmıştır.

Kanatlı Karınca

kanatlı karınca

Dönem: Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cunhuriyeti

Resimde 25 milyon yıl önce yaşamış olan bir kanatlı karınca görülmektedir. Karıncaların yaklaşık olarak 20 bin kadar türü bulunur. Kanatlı karıncaların çok sert yapıya sahip olan baş kısımlarında iletişimi sağlayan 2 adet anten bulunur. Başlarının alt kısmında ise çok güçlü yapıda ağızları vardır ve burada bulunan kesici kıskaçları ile bitkilerin yapraklarını keserler. Karıncaların birçok organının geçtiği boyun ve bel kısımları çok ince bir yapıdadır. Göğüs bölgesinde dört çift ayak bulunur, karın kısmında ise ayakları yoktur. Karıncalar dünyanın her yerinde bulunurlar ve milyonlarca yıldır bu özelliklerini hiç değişmeden korumuşlardır. Resimdeki kanatlı karınca fosili, ağaçlardan çıkan amberin karıncanın üzerine akıp donması ve canlının o haliyle muhafaza edilmesiyle oluşmuştur. Bu fosil, diğer tüm canlılar gibi kanatlı karıncaların da hiç değişmediğini yani evrim geçirmediğini kanıtlamaktadır.

Örümcek Akarı (Acarina)

örümcek akarı, acarina

Dönem: Kretase dönemi
Yaş: 100 milyon yıl
Bölge: Myanmar

Elde edilen fosiller, canlıların aşamalarla birbirlerinden türemediklerini, hiçbir şekilde evrimleşmediklerini açıkça gözler önüne sermektedir. Fosil kayıtları, ara geçiş formlarının tek bir tane bile örneğini vermemektedir. Amber içindeki bu 100 milyon yıllık örümcek akarı fosili de, değişmeden kalan 350 milyondan fazla örnekten yalnızca biridir ve bize kendisini Allah'ın yarattığını göstermektedir.

Yalancı Takla Böceği

yalancı takla böceği

Dönem: Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Eucnemidae familyasına dahil olan bu böcekler, görünüm olarak takla böceklerine benzer fakat bazı anatomik farklılıklardan dolayı takla böceklerinden ayrılır. Yalancı takla böcekleri de aynı takla böcekleri gibi havaya sıçrama yeteneğine sahiptir, ancak bu türe air küçük bir grup bu özellikten yoksundur.

Böceklerin genellikle sırtüstü çevrildiklerinde tekrar düz konuma gelmesi hayati önem taşır. İşte takla böceklerinni bu havaya sıçrama özelliği bu durumlarda hemen devreye girer. Takla böcekleri sırtüstü çevrildiğinde göğsündeki özel bir organ  sayesinde havaya sıçrayarak kendilerini düz konuma çevirirler.

Tüm canlı türleri gibi, böcekler de hiçbir zaman evrim geçirmemiş, bugün var oldukları şekilleri ile Allah tarafından yaratılmışlardır. Resimde fosili görülen yalancı takla böceği de yaratılış gerçeğini ispatlayan kanıtlardan biridir.

Cüce Ağustos Böceği

cüce ağustos böceği

Dönem: Kretase dönemi
Yaş: 100 milyon yıl
Bölge: Myanmar

Özellikle mısır tarlalarında ürünlere verdikleri hasarla tanınan ve boyları nadiren 1 cm'yi geçen cüce ağustos böcekleri, bundan 100 milyon önce de tamamen aynılardı. Yukarıda görülen 100 milyon yıllık cüce ağustos böceği fosili bu canlıların hiç bir değişim geçirmeden günümüze kadar geldiğinin kanıtıdır.

Kambur Sinek, Yaban Arısı

Kambur Sinek, Yaban Arısı

Kambur sinek
Yaban arısı
Yaban arısı
Kambur sinek

Dönem: Kretase dönemi
Yaş: 100 milyon yıl
Bölge: Myanmar

Eğer canlılar Darwinistlerin iddia ettikleri gibi sözde ortak bir atadan türemiş olsalardı, amber içinde görülen 100 milyon yıllık kambur sinek ile yaban arısının günümüzde yaşayan örneklerinden farklı olmaları gerekirdi ancak fosilde de görüldüğü gibi hiçbir fark yoktur. Paleontoloji, canlıların değişim geçirmeden günümüze kadar geldiğini ispat ederek evrimcilerin asılsız iddialarını cevaplamaktadır.

wasp

Kambur sinek
Yaban Arısı

Yaban Arısı (Mymaridae)

yaban arısı, mymaridae

Dönem: Kretase dönemi
Yaş: 100 milyon yıl
Bölge: Myanmar

100 milyon yıllık bu yaban arısının o zamanki anatomik yapısı nasılsa, şu an yaşayan yaban arılarının da anatomik yapıları aynıdır. Allah bu canlıları kusursuz şekilde yaratmıştır ve hiç bir canlı evrim sürecinden geçmemiş ve hiç bir değişime uğramamıştır.

Post Böceği

Post Böceği

Dönem: Kretase dönemi
Yaş: 100 milyon yıl
Bölge: Myanmar

Allah, her canlıda birbirinden muhteşem sistemler var etmiştir. Bu sistemler canlıların yaratıldığı ilk günden beri asla değişmemiştir. Resimde görülen 100 milyon yıllık post böceği fosili, bügün yaşayan post böcekleri ile tıpatıp aynıdır. Paleontoloji, canlıların hiç bir değişim geçirmediğini kanıtlamıştır.

Çekirge

Çekirge

Dönem: Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Eğer gerçekten bir evrim yaşanmış olsaydı, ki hiçbir şekilde yaşanmamıştır, canlıların  kademeli değişimlerle ortaya çıkmaları ve zaman içinde de değişmeye devam etmeleri gerekirdi. Oysa fosil kayıtları bunun tam aksini gösterir. Bu fosilde görülen 25 milyon yıllık çekirge, tüm detaylarıyla korunmuştur ve günümüzde yaşayan çekirgelerle tamamen aynıdır.

Dans Sineği

Dans Sineği

Dönem: Kretase dönemi
Yaş: 100 milyon yıl
Bölge: Myanmar

Uçarken yapabildikleri çevik ve hızlı hareketlerle bilinen dans sinekleri, tarihte yaratıldıkları ilk andan beri hiç bir değişim geçirmeden günümüze kadar gelmişlerdir. Canlıların tümü fosil kayıtlarında ortak ataları olmadan aniden ortaya çıkmışlar ve yüz milyonlarca yıl boyunca hiç değişim geçirmeden durağan bir biçimde kalmışlardır. Bu gerçek, evrimin hiç bir zaman gerçekleşmediğinin en önemli kanıtıdır. 100 milyon yıldır amberle kaplı olarak saklanmış bu dans sineği fosili, Allah'ın yaratışının ihtişamlı kanıtlarından biridir.

Kuyrukla Sıçrayan

Kuyrukla Sıçrayan

Dönem: Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Polonya

Fosil kayıtlarındaki durağanlık, evrimciler için en büyük problemi oluşturur. Çünkü evrimciler, hayali evrim süreci için gereken kanıtları fosil kayıtlarında ararlar ve bugüne kadar hiç böyle bir kanıt bulamamışlardır. 50 milyon yıllık bu kuyrukla sıçrayan fosili de evrimcileri hayal kırıklığına uğratan ve Yaratılışı kanıtlayan bir örnektir.

Hamam Böceği

Hamam Böceği

Dönem: Kretase dönemi
Yaş: 100 milyon yıl
Bölge: Myanmar

Zor şartlara dayanıklı olmaları ile bilinen hamam böceklerinin 100 milyon yıldır hiç bir değişim geçirmeden günümüze kadar gelmiş olmaları, evrim teorisinin yanlış olduğunun delillerinden biridir. Dünyanın hemen her yerinde rastlanan bu canlılar, bundan 100 milyon yıl önce de şimdikinin tamamen aynısıydılar.

Süne Böceği

Süne Böceği

Dönem: Kretase dönemi
Yaş: 125 milyon yıl
Bölge: Santana Oluşumu, Araripe Havzası, Brezilya

Yaratıldıkları ilk andan itibaren böcekler böcek, örümcekler örümcek, balıklar balık ve kuşlar da kuş olarak kalmışlardır. Aradan geçen milyonlarca yıl, canlıların hiçbirinde değişikliğe yol açmamıştır. Heteroptera takımından bu böcek de aynı diğer canlılar gibi eksiksiz bir şekilde yaratılmıştır. 125 milyon yıllık bu fosil, evrimi yalanlayan delillerden sadece biridir.

Hamam Böceği

Hamam Böceği

Dönem: Jura dönemi
Yaş: 160 milyon yıl
Bölge: Yixian Oluşumu, Liaoning, Çin

Hamam böceklerine, kutup bölgeleri ve 2.000 metreden daha yüksek yerler dışında, dünyanın her yerinde rastlamak mümkündür. Çok dayanıklı olan bu hayvanlar radyasyona bile direnç gösterebilirler. Evrimciler bu canlıların saydığımız özelliklerini zaman içinde küçük değişimlerle elde ettiklerini iddia ederler. Oysa 160 milyon yıl önce de hamam böcekleri, bugün yaşayanlarla aynıydı. Allah tüm varlıkları, bugün oldukları gibi yaratmıştır ve canlılar evrimsel bir değişim geçirmemişlerdir.

Boncuk Böceği (İsopod)

Boncuk Böceği (İsopod)

Dönem: Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Dokunulduğunda kıvrılarak top şeklini aldığı için boncuk böceği olarak adlandırılan bu canlılara dünyanın birçok yerinde sıklıkla rastlanır. Yan sayfadaki resimde görülen 25 milyon yıllık amber içinde fosilleşmiş boncuk böceği günümüzde yaşayan boncuk böcekleri ile tamamen aynı özellikleri taşımaktadır. Canlılar hiçbir değişim geçirmemişlerdir, onları herşeyi bilen Yüce Allah yaratmıştır.

Örümcek

Örümcek

Dönem:  Jura dönemi
Yaş: 160 milyon yıl
Bölge: Sihetou Oluşumu, Liaoning, Çin

Dünyanın hemen her yerinde yaşayan örümcek, eklembacaklı canlılardandır. Özel iplikleriyle ördükleri mühendislik harikası ağlarıyla hayranlık uyandıran örümcekler, şu anda sahip oldukları mükemmel özellikleriyle birlikte bir anda yaratılmışlardır. Resimdeki fosilde, 160 milyon yıl önce yaşamış örümceklerin de aynı günümüzdekiler gibi oldukları ve evrim geçirmedikleri açıkça görülmektedir.

Tozlu Kanat Böceği

Tozlu Kanat Böceği

Dönem: Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Polonya

Darwinistlere göre yaşayan canlı türlerinin sözde kökeni tek bir ortak atadır. Oysa paleontoloji biliminin ortaya koyduğu veriler, türlerin günümüzde oldukları gibi milyonlarca yıl önce de aniden ortaya çıktıklarını göstermektedir. Üstteki resimde görülen 50 milyon yıllık tozlu kanat böceği fosili, evrimi reddeden delillerden biridir. Tozlu kanat böcekleri 50 milyon yıl önce de aynen şu anki anatomik yapılarına sahiptiler.

Kabuk Biti

Kabuk Biti

Dönem: Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Polonya

Kabuk bitleri Psocoptera takımına dahil olan canlılardır. Resimdeki 50 milyon yıllık fosil, ağaç kabuğu bitlerinin tarih boyunca hep aynı şekilde var olduklarını, evrimleşmediklerini ve ilkel bir atadan gelmediklerini ispatlamaktadır. Evrimciler bu gerçeği göz ardı etmekte ısrarcı oldukları müddetçe, olmayan ara geçiş formlarını aramaya devam edecek, sahtekarlıklarla insanları aldatmayı sürdürecek ve boş bir hayalin peşinden koşarak tüm ömürlerini harcayacaklardır. Ancak tüm bu çabaları, canlıların Yüce Allah'ın eseri olduğu gerçeğini asla değiştirmeyecek ve her geçen gün daha çok insan Darwinizm'in masallarına inanmaktan vazgeçecektir.

Örümcek

Örümcek

Dönem: Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Polonya

Yeryüzünde şu anda yaşayan hiçbir canlı türü değişiklik geçirmemiş veya evrimleşmemiştir.  Ne kuşlar, ne balıklar, ne kara hayvanları, ne bitkiler ne de böcek cinsleri bir değişiklik geçirmemişlerdir. Evrimcilerin iddia ettikleri ara geçiş formları hiç bir zaman fosil kayıtlarında bulunmamıştır. Resimde görülen örümcek fosili, günümüzde yaşayan örümceklerle tıpatıp aynıdır. Bu da evrime darbe vuran delillerden biridir.

Kuyrukla Sıçrayan

Kuyrukla Sıçrayan

Dönem: Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Polonya

Bir canlının 50 milyon yıl önce, günümüzdeki halinden tamamen farksız olması, hiç bir zaman evrim sürecinin yaşanmadığının gerçek kanıtıdır. Fosiller bu konuda bize net ve doğru bilgiyi vermektedir. 50 milyon yaşındaki bu kuyrukla sıçrayanın aradan geçen süre boyunca hiç değişmemiş olması, Darwinistlerin iddialarını kökten çürütmektedir.

Beyaz Sinek

Beyaz Sinek

Dönem: Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Polonya

Beyaz sinekler boyları nadiren 2 mm'yi aşan ve erginleri ilk bakışta küçük kelebekleri andıran böceklerdir. Aslında sinek olmadıkları halde, sineğe benzedikleri için bu şekilde adlandırılırlar. Bu canlı, özellikle turunçgil bahçelerine zarar vermesiyle tanınır. Bu küçük canlının 50 milyon yıl boyunca hiç bir özelliğini değiştirmeden günümüze gelmiş olması, asla evrim geçirmediğinin bir delilidir.

Örümcek

Örümcek

Dönem: Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Polonya

Hayvanlar aleminin en kalabalık canlı gruplarından olan örümceklerin pek çok mucizevi özelliği vardır. Bunlardan bir tanesi de Allah'ın onlara ilham ettiği geometri bilgisi ve bu bilgiyle tasarlayıp kurdukları mimari harikası ağlarıdır. 25 milyon yıllık bu örümcek fosilinin, günümüzde yaşayanlarla aynı olması, bu canlının sahip olduğu tüm özelliklerle bir anda yaratıldığını ve hiç bir değişim göstermediğini kanıtlar.