Bombardıman böceği

 

Bombardıman böceğini diğer böceklerden ayıran ilginç bir özelliği vardır. Bu 1.5 cm’lik hayvanın vücudunda oldukça karmaşık bir “kimyasal silah” yer alır.

Böcek kendisini yemeye hazırlanan bir düşmanı tarafından tehdit edildiğinde, vücudunun arka kısmında yer alan özel bir borudan, düşmanına doğru kaynar sıcaklıkta ve tahriş edici bir kimyasal sıvı fışkırtır. Bu sıvıyla haşlanan düşmanın tek çaresi olabildiğince hızlı kaçmaktır.

Peki bu kimyasal silah nasıl çalışır?

Hayvanın vücudunda bu silahı çalıştırmak için hazırlanmış çok parçalı bir sistem vardır. Böceğin fışkırttığı kaynar sıvı, hidrojen peroksit ve hidro-kinon adlı iki kimyasal maddenin bir karışımıdır. Böceğin karnının alt kısmında bu iki kimyasal maddeyi salgılayan farklı bezler vardır. Bu iki kimyasal madde, biriktirme odacığı denen bir bölmede birleşirler. Bu odacığın hemen yanında ise, patlama odacığı denen ayrı bir bölme vardır. Bu iki bölme, insan kalbindeki kapakçıklı kas sistemi gibi bir sistemle birbirinden ayrılır. Böcek silahını ateşlemeye karar verdiği anda, biriktirme odacığını saran kaslar kasılırlar ve oda büzüşür. Bu odayı patlama odasından ayıran kapak ise açılır. Bu sayede kimyasal karışım aniden patlama odasına dolar. Bunun hemen ardından da odanın kapağı kapanır. Bu odada ise, bu karışımı kimyasal bir reaksiyona sokacak olan özel bir enzim vardır.

Patlama odacığına biriken karışım enzimle birleşince zincirleme reaksiyon başlar. Hidrojen peroksit, su ve oksijene ayrışır. Oksijen, hidro-kinon ile tepkimeye girerek daha fazla su oluşturur ve kinon denilen tahriş edici bir kimyasal üretir. Bu reaksiyonlar sırasında oldukça fazla ısı açığa çıkar ve karışım kaynama noktasına ulaşır. Böceğin vücudundan dışarı uzanan bir kanal, kaynayan karışımın çıkabileceği tek noktadır. Kanalın etrafındaki kaslar, karışımın tam olarak düşmanı odaklamasını sağlar. Ve böylece böcek, düşmanını zehirli bir kimyasal madde olan kinon ile haşlar. Şimdi bu mükemmel sistemin nasıl işlediği üzerinde düşünelim. Dikkat edilirse, bu sistemin kusursuz bir biçimde işlemesi zorunludur. Çünkü eğer sistemde tek bir aksama olsa, ya patlama gerçekleşmeyecek ve böylece böcek düşmanı tarafından kolaylıkla öldürülecektir, ya da patlama böceğin kendi vücudunu havaya uçuracaktır. Eğer tek bir detay bile eksik olsa ya da vaktinde çalışmasa, sonuç böcek için ölümdür. Örneğin biriktirme odacığını patlama odacığından ayıran kas, tam vaktinde açılıp kapanmasa, ya sistem çalışmaz ya da böcek kendini haşlar.

Kısacası sistemin işlemesi için bütün parçalarının bir anda ve eksiksiz bir biçimde var olması gerekir. Bu ise, evrim teorisinin iddia ettiği “kademeli evrim” mantığını kesin bir biçimde çökertir. Açıktır ki böcekteki bu sistem, herhangi bir rastlantılar zinciriyle ortaya çıkmış olamaz. Gerçek ortadadır: Allah, bu küçük hayvanda kusursuz yaratışının delillerinden birini göstermektedir. Kuran’da Allah’ın yaratışı şöyle bildirilir:

“O Allah ki, yaratandır, kusursuzca var edendir, ‘şekil ve suret’ verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O’nu tespih etmektedir. O Azizdir, Hakimdir. (Haşr, 24)

http://harunyahya.org/tr/Makaleler/8944/Bombardiman-bocegi