Cansız atomların biraraya gelip, kendi kendine canlılığı oluşturamayacakları doğru mu?

– Evet doğru. Ortaçağ’ın inançları olan -böceklerin yemek artıklarından, güvelerin yünden, farelerin buğdaydan oluştuğu- günümüzde artık çürütülmüştür. Bugün “hayat ancak hayattan gelir” görüşü, ispatlanmış bir gerçek olarak kabul edilmektedir.

bkz. Cansız atomları proteinlere dönüştüren kusursuz tasarım