Confuciusornis

 


Archæopteryx ile yaklaşık olarak aynı dönemde yaşamış olan Confuciusornis günümüzde yaşayan kuşlarla çok büyük benzerlik gösterir.

1995 yılında Çin’de Omurgalılar Paleontolojisi Enstitüsü’nde araştırmalar yapan Lianhai Hou ve Zhonghe Zhou adlı iki paleontolog, Confuciusornis olarak isimlendirdikleri yeni bir fosil kuş keşfettiler.

Evrimciler tarafından tüm kuşların en eski atası sayılan ve yarı-sürüngen kabul edilen Archæopteryx‘le aynı yaşta (yaklaşık 140 milyon yıl) olan bu canlı, günümüz kuşlarına çok benziyordu. Bu kuşun dişleri yoktu, gagası ve tüyleri ise günümüz kuşlarınınkiyle aynı özellikleri göstermekteydi. İskelet yapısı da günümüz kuşlarıyla aynı olan bu kuşun kanatlarında, Archæopteryx‘te olduğu gibi pençeler vardı. Kuyruk tüylerine destek olan “pygostyle” isimli yapı bu kuşta da görülüyordu. Bu gerçek, doğal olarak Archæopteryx‘in bütün kuşların ilkel atası olduğu yönündeki evrimci tezleri de çürütüyordu.96

Sonuç olarak günümüz kuşlarına çok benzeyen Confuciusornis, evrimcilerin on yıllardır kuşların evrimi senaryosunun en büyük delili olarak gösterdiği Archæopteryx‘in geçersizliğini de ortaya koymuş oldu.

96 Pat Shipman, “Birds do it… Did Dinosaurs?”, New Scientist, 1 February 1997, s.31 http://harunyahya.org/tr/Evrim-Sozlugu/15813/Confuciusornis