Crick, Francis

 


Francis Crick

Canlılığın kökenini rastlantılarla açıklama çabasındaki evrim teorisi, hücredeki en temel moleküllerin varlığına bile tutarlı bir açıklamagetirememişken, genetik bilimindeki ilerlemeler ve nükleik asitlerin, yani DNA ve RNA’nın keşfi, teori için yepyeni problemler doğurdu.


Francis Crick’in DNA’yı keşfi, DNA’nın olağanüstü kompleks yapısını gün ışığına çıkardı.

1955 yılında James Watson ve Francis Crick adlı iki bilim adamının çalışmaları, DNA’nın inanılmaz derecedeki kompleks yapısını ve tasarımını gün ışığına çıkardı.

Vücuttaki 100 trilyon hücrenin her birinin çekirdeğinde bulunan DNA adlı molekül, insan vücudunun eksiksiz bir yapı planını içerir. (bkz. DNA)

Uzun yıllar moleküler evrim teorisini savunan Francis Crick bile DNA’yı keşfettikten sonra, böylesine kompleks bir molekülün tesadüfen, kendi kendine, bir evrim süreci sonucunda oluşamayacağını şöyle itiraf etmiştir:

Bugünkü mevcut bilgilerin ışığında dürüst bir adam ancak şunu söyleyebilir: Bir anlamda hayat mucizevi bir şekilde ortaya çıkmıştır.97

97 Francis Crick, Life Itself: It’s Origin and Nature, New York, Simon & Schuster, 1981, s.88

http://harunyahya.org/tr/Evrim-Sozlugu/15814/Crick-Francis