Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Eki Semenderin Mükemmel Yapısını Propaganda Malzemesi Olarak Kullanmaya Çalışıyor..

30 Mart 2007 tarihli Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji ekinde evrim teorisinin sudan karaya hayali geçişi ile ilgili taraflı yorumlarda bulunulmuş ve semenderlerin mükemmel anatomik yapıları, söz konusu iddiaya delil olarak verilmeye çalışılmıştır. Sudan karaya hayali geçiş iddiası, bilimsel delilsizliğine ve defalarca yalanlanmış olmasına rağmen, bir ümit beklentisi içindeki bazı Darwinistler tarafından tekrar gündeme getirilmeye çalışılmıştır.

Cumhuriyet-Bilim-ve-Teknoloji-Eki-Semenderin-Mukemmel-Yapisini-Propaganda-Malzemesi-Olarak-Kullanmaya-CalisiyorSöz konusu yazıdaki mantık bozukluğu, öncelikle yazının ilk paragrafında geçen şu yorumdan da anlaşılabilecektir:

“Oltadan çıkan balık bir müddet sıçrayıp çırpınır. Bu durumda onu yakalamak çok zordur. Yine de balığın karaya uygun hareket edemeyeceğini herkes bilir.”

Bilim ve Teknoloji ekinin açıkça itiraf ettiği gibi bir deniz omurgalısının günün birinde ani bir kararla karaya çıkarak, tamamen farklı anatomik yapılara sahip kara omurgalısına dönüştüğü iddiası mantığa tümüyle aykırıdır ve bilimsel delillerle desteklenmesi mümkün değildir. Söz konusu yazıda bu hayali geçişe örnek verilmeye çalışılan semenderler ise, mükemmel yapıda amfibilerdir. Tüm vücut anatomileri, hem suda hem de karada yaşamaya uygun şekildedir ve bu canlılar, yaratıldıkları andan itibaren bu özelliklere sahiptirler. Örneğin, bilinen en eski semender fosili 125 milyon yıllıktır ve günümüzdeki semenderlerle hiçbir fark taşımamaktadır. Fosil kayıtları, semenderlerin tüm özellikleriyle eksiksiz olarak ortaya çıktıklarını, yani yaratıldıklarını ve milyonlarca yıl boyunca en küçük bir değişikliğe dahi uğramadıklarını, yani evrim geçirmediklerini ispatlamıştır.

Deniz omurgalılarının su omurgalılarına hayali geçişi konusu ile ilgili daha önce çıkan sayısız gerçek dışı habere bu sitede cevap yazmış ve söz konusu iddianın hem derin mantık bozuklukları taşıdığını hem de bilimsel delilden yoksun olduğunu defalarca belirtmiştik. Konuyla ilgili detaylı bilgileri buradan ve buradan okuyabilirsiniz.

http://harunyahya.org/tr/NetCevap/146692/Cumhuriyet-Bilim-ve-Teknoloji-Eki-Semenderin-Mukemmel-Yapisini-Propaganda-Malzemesi-Olarak-Kullanmaya-Calisiyor