Cuvier, Georges

 

Paleontolojinin kurucusu sayılan Fransız Georges Cuvier (1769-1832) aynı zamanda bir jeolog ve karşılaştırmalı anatomistti. Omurgalı ve omurgasızların zoolojisi ve paleontolojisinde çok geniş çalışmalar yapmış ve bilim tarihini kaleme almıştı. Cuvier, aynı zamanda geçmişteki canlıların neslinin tükendiği gerçeğini kesin olarak ortaya koymuş ve buna ilişkin teoriyi evrim teorisine ters düşecek şekilde açıklamıştı.100

 


Georges Cuvier

 

Ayrıca Cuvier, ilgili sınıfları filumlara gruplandırarak Linnaeus’un sınıflandırma tablosunu genişletti. (bkz. Linnaeus, Carolus) Ve bu sistemi fosillere de uygulayarak nesli tükenmiş hayvanların organik kalıntılarını tespit etti. Cuvier hayvanların belli sabit ve doğal özellikleri olduğuna inandığı için hem evrim teorisine hem de Lamarck’ın ‘kazanılmış özelliklerin kalıtım yoluyla aktarılması teorisi’ne karşı çıkmıştı.101

100 http://turnpike.net/~mscott/cuvier.htm
101 http://treasure-troves.com/bios/Cuvier.html http://harunyahya.org/tr/Evrim-Sozlugu/15818/Cuvier-Georges