Darwin’i Aklama Çabası Boşunadır

Hürriyet gazetesi köşe yazarı Özdemir İnce, 11 Mart 2006 tarihnde yayınladığı “Darwin ve Darwinciliğin Yozlaştırılması” başlıklı yazısında, Darwin’in aslında doğadaki yaşam mücadelesini insanlara uyarlamadığını, bunun Sosyal Darwinistler tarafından geliştirilip yaygınlaştırılan bir fikir olduğnu öne sürdü. İnce, bu konudaki iddiasını, “”Darwin, “Altta kalanın canı çıksın”, “Yaşam hakkı güçlüye aittir!” gibi canlının canlıya karşı, türler içi ve türler arası bir canlılar meydan savaşından söz etmemişti” sözleriyle özetliyor, Darwin’in kuramında rekabetçilik gibi bir canavarlığın yer almadığını iddia ediyordu.

Ancak İnce’nin Darwin’i Sosyal Darwinizm’den “aklama” çabası boşunadır. Darwin, yaşamın rastlantısal olarak başladığını daha sonra tüm yaşam formlarının hayali ilk hücreden tamamen doğal sebeplerle türediğini iddia etmiştir. Böylece Darwin, insanı doğada diğer canlıların yanında bir hayvan olarak yerleştirmiştir.

Darwin elbette İnce’nin özellikle abartığı şekilde “Altta kalanın canı çıksın” gibi açık söylemlerde bulunmamıştır. Ancak bunları yazmak birşey, düşünüp de yazmamak başka birşeydir. Darwin, alacağı tepkiden endişe ederek bu gibi söylemleri, teorisini yayınladığı Türlerin Kökeni isimli kitabında pek fazla dile getirmemiştir. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi, insanın da doğal seleksiyona tabi olduğunu iddia ederek ve insana ait tüm özellikleri bu mekanizmanın bir sonucu olarak görerek, insanın da orman kanunlarına tabi olduğunu ve güçsüz insanın eleneceğini kabul etmiş olmaktadır.

Darwinciler’in ve materyalistlerin, doğanın bir “yaşam mücadelesi”nden ibaret olduğuna, bu mücadelede ise sadece güçlü olanların hayatta kalabildiğine dair kesin bir saplantıları vardır. Aynı yaşam mücadelesinin “gelişmiş bir hayvan” olarak gördükleri insan için de geçerli olduğunu iddia ederler. Dolayısıyla her insanın, hayatta kalabilmek için çetin bir mücadele vermesi, çıkarlarını ölümüne koruması, fedakarlık, başkalarının iyiliğini kollama gibi insani birtakım özelliklerden de özenle kaçınması gerektiğine inanırlar.

Darwin ve taraftarları, insanları bu doğrultuda ırklarına göre değerlendirmiş, bazı ırkları henüz gelişimini tamamlamamış geri ve aşağı ırklar olarak tanımlamışladırlar. Nitekim Darwin Türk Milletini de bir arkadaşına yazdığı bir mektupta kendince “aşağı ırk” olarak tanımlamış ve bu ırkın, yakın bir gelecekte ileri ırklar tarafından yok edileceğini öngörmüştür. (Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Vol. I, 1888. New York:D. Appleton and Company, s.285-286)

Darwin’in kaleminden çıkan bu sözler, Darwin’in, teorisini topluma uyarladığını açıkça kanıtlayan, Sosyal Darwinist sözlerdir. Ve İnce’nin Darwin’i ırkçı düşüncelerden aklama çabasının geçersizliğini belgelemektedirler.

(Darwinizm’in ideolojik bağlantıları hakkında detaylı bilgi için bkz. Harun Yahya, Darwinizm”in İnsanlığa Getirdiği Belalar, İstanbul, Ekim 2000; Harun Yahya, Komünizm Pusuda, İstanbul, Nisan 2001; Harun Yahya, Darwinizm”in Kanlı İdeolojisi Faşizm, İstanbul, Mayıs 2001)

http://harunyahya.org/tr/NetCevap/146755/Darwin#8217;i-Aklama-Cabasi-Bosunadir