Darwin’in hücreyi sadece kara bir leke zannettiği, DNA, çekirdek, ribozom, mitokondri gibi organellerini bilmediği doğru mu?

– Evet doğru. Hücreyi çok basit yapıda zanneden Darwin, teorisini ilkel bilim düzeyindeki araçları ve hayal gücünü kullanarak ortaya atmıştır. Günümüz bilim dalları -moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, biyomatematik, moleküler genetik… – hücrenin tesadüfen oluşamayacak kadar kompleks bir yapıda olduğunu ortaya koymuştur.

bkz. Hücrede ve DNA’daki muhteşem tasarım