Darwin’in Türk Düşmanlığı

Evrim teorisinin kurucusu olan Darwin, Türk Milleti’ni sözde “yarı maymun aşağı bir ırk” olarak tanımlayan ve yok edilmesi gerektiğini savunan fanatik bir Türk düşmanıdır. Dahası, ortaya attığı teori ile de Türk düşmanlığına sözde “bilimsel” dayanak kazandırmıştır. Günümüzün neo-Nazileri, hala Darwin’in Türk Milleti hakkındaki hezeyanlarından kuvvet bulmaktadırlar. Türk düşmanlığı bugün de hala bazı Batılı çevrelerde son derece canlıdır. Başta Almanya olmak üzere Batılı ülkelerdeki Türk azınlıklara karşı şiddet eylemleri düzenleyen, savunmasız Türk soydaşlarımızı acımasızca katleden neo-Naziler ve benzeri faşist gruplar, Türk düşmanlığını bir ideoloji olarak benimsemişlerdir. Avrupa ülkelerinin çeşitli uluslararası siyasi platformlarda Türkiye aleyhinde sergiledikleri ön yargıların kökeninde de, 19. yüzyıldan miras olan Türk düşmanlığının kalıntıları yatmaktadır. Kısacası, Türk düşmanlığı bir ideoloji olarak hala vardır ve canlıdır. İşte bu kitapta Darwinizm ve Türk düşmanlığı arasındaki bağlantılar ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/591/Darwinin-Turk-Dusmanligi

DOSYA İNDİR
doc_icon pdf_icon