Darwin’in Varislerine

Günümüz insanları çok büyük bir olaya tanıklık etmekte, gelecekte insanların hayretle anacakları bir dönüm noktasını bizzat yaşamaktadırlar. Bu önemli olay, canlılığın kökeni hakkında uydurulmuş bir yalan olan evrim teorisinin gerçek dışı bir aldatmaca olduğunun anlaşılmasıdır. Evrim teorisi, Yüce Allah’ı inkar eden materyalist felsefenin sözde bilimsel temelidir. Teorinin bir yalan olduğunun anlaşılması, materyalizmi bu sözde bilimsel temelden yoksun bırakır. Bu, Allah’ın çok açık olan varlığına karşı inkar edenlerin ellerinde, savunacakları bir bilgi kalmaması demektir.

Evrim teorisi tüm mantıksızlığına ve bilimsel bulgularla çürütülmesine rağmen, materyalistlerin hakimiyetinde olan bilim dünyasında savunulmaya devam edilmektedir. Materyalist bilim adamlarının bu konudaki en büyük destekçileriyse yine materyalist görüşe sahip medyadır. Tüm dünyada bazı medya kuruluşları, evrim propagandası için gerçekle ilgisi olmayan çizimler, son derece ağdalı, bolca Latince terimlerden oluşan bir üslup ve telkin amaçlı manşetler kullanırlar. Bu, evrim teorisine, adeta bir büyü yapar gibi insanları inandırmaya yönelik bir tekniktir.

Günümüzde bu büyü bozulmuş ve neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır. Artık insanlar medyada maymun adam çizimleri gördüklerinde bunların birer aldatmaca olduğunu, bilimsel bir delile dayanmadıklarını bilmektedirler. Bu kitap da, bazı medya kuruluşlarının evrim propagandasına karşı insanları uyarmak, bu tarz propaganda yazılarına gerekli bilimsel cevabı vererek evrim büyüsünü ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanan makalelerden oluşmaktadır. Bu yazıları okuyanlar, evrim teorisiyle ilgili iddiaların gerçekte ne kadar içi boş aldatmacalar olduğunu bütün açıklığıyla görecekler, evrimcilerin propaganda yöntemlerini yakından tanıyacaklardır.

http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/3748/Darwinin-Varislerine

DOSYA İNDİR
doc_icon pdf_icon