Darwin”in yaşam mücadelesi yanılgısını Evrensel de kabul etti

Evrensel gazetesinin Pazar eki olan “Hayat”ın 16 Nisan 2006 tarihli sayısında, “Engels”ten, Darwin Üzerine” başlıklı bir yazı yayınlandı. Yazıda Friedrich Engels”in Darwin”in teorisinin “yaşam mücadelesi” unsuru hakkındaki yorumlarına yer veriliyordu. Karl Marx ile birlikte Komünist Manifestosu”nu yazmış olan sosyalist düşünür olan Engels, Darwin”in teorisi hakkında bir saptama yapıyor ve şunları yazıyordu:

Darwinci doktrinde evrim kuramını kabul ediyorum, ancak Darwin”in kanıt yöntemini (yaşam mücadelesi, doğal seleksiyon) yeni keşfedilmiş bir olgunun ancak ilk, geçici ve eksik bir ifadesi olarak değerlendirmekteyim. Bugün heryerde sadece varoluş mücadelesi görenler (Vogt, Buchner, Moleschott vs.) Darwin”den önce organik doğadaki işbirliğini vurguluyorlardı; bitkiler hayvanlara oksijen ve gıda sağlıyor, hayvanlar da bitkilere karbonik asit ve gübre veriyorlardı. İki anlayış da belli sınırlar dahilinde haklılık taşıyor; ikisi de tek taraflı ve dar görüşlü. Doğadaki nesnelerin -canlı ve cansız- etkileşimi hem uyum, hem çatışma, hem mücadele ve hem işbirliğini içerir. Dolayısıyla, kendisini doğabilimci ilan eden birisi, büyük zenginlik ve çeşitliliğiyle tarihsel gelişimin tamamını, tek taraflı ve cılız bir “varoluş mücadelesi” tanımına indirgeyebilir. (Evrensel, Engels”ten Darwin Üzerine, 16 Nisan 2006)

Darwin, teorisinin “gelişim” iddiasını ikna edici göstermek için doğadaki yaşam mücadelesini bir dinamik olarak almış, bunu canlılar arasındaki ilişkinin ve hayali dönüşümün tek belirleyici karakteristiği olarak kabul etmiştir. Canlılar arasında birçok fedakarlık örneği de olduğu halde, senaryosunu sadece yaşam mücadelesi üzerine kurmuş, hatta hiçbir bilimsel delil olmamasına karşın bu yolla bir evrimleşmenin olduğunu iddia etmiş, doğaya karşı taraflı bir bakış açısı sergilemiş ve bu açıdan yanıltıcı bir tablo ortaya koymuştur.

Bu taraflı ve yanlış bakış açısı ise Darwin sonrası dönemde yaşamış Sosyal Darwinist’lerin, insanlığın ancak çatışma ile ilerleyebileceği, üstün ırkların kendilerince aşağı gördükleri ırkları yok etmeleri gerektiği gibi tezlerini legalize etmede Darwin”in çarpık yorumlarını kullanmalarına neden olmuştur.

Evrimci bir yayın olan Evrensel gazetesinde Engels”ten aktarılan bu sözler ise hem Darwin”in yorumlarının hem de sosyal Darwinist”lerin ona dayanmasının yanlışlığını ortaya koyması açısından dikkat çekicidir. Dilerseniz, Darwin”in yaşam mücadelesi görüşünün doğa hakkında ne denli dar bir bakış açısı olduğunu daha yakından görmek için aşağıdaki linki izleyebilirsiniz:

http://harunyahya.org/tr/NetCevap/146721/Darwinin-yasam-mucadelesi-yanilgisini-Evrensel-de-kabul-etti