Darwinistler anti-darwinist faaliyetlerin başarısından “hiç etkilenmediklerini” iddia ederler

Bütün gücüyle Darwinizm propagandası yapan bir yayın grubunun yaşayacağı en büyük dehşetlerden biri kuşkusuz anti-Darwinist çalışmaların başarısıdır. Yaratılış gerçeğinin delillerini gösteren ve evrimi çökerten kitaplar, yazılar, sergiler ve konferanslar dünya çapında etkili olmaya başlayınca, bu Darwinistler için ciddi bir tehdit anlamına gelir. Oldukça geniş bir kesim evrim aleyhine gerçekleştirilen bu başarının büyüklüğünden bahsederken, söz konusu yayın grubu buna ses çıkarmazsa, bu onların çok ağırına gider. Bu sebeple yöntemleri genellikle bu başarıyı önemsemiyor gibi gözüküp, "hiç etkilenmedik" demektir.

Aslında bu bir paniğin ifadesidir. Dünya çapında yapılan bir konferansta tek bir proteinin ortaya çıkışının Darwinistler tarafından açıklanamadığı anlatılmakta, evrimi çürüten fosil deliller sunulmakta, moleküler biyolojinin evrimi ortadan kaldırdığı ispatlanmaktadır. Binlerce insan bu bilgileri hayranlık ve şaşkınlık içinde dinlemekte, bu bilgiler silsileler halinde yüzbinlerce kişiye ulaşmaktadır. Bu delilleri gören insanların artık Darwinizm'e inanması mümkün değildir. Dolayısıyla, "hiç etkilenmedik" ifadesi, bu büyük yıkımı bertaraf edebilmek, gizli tutabilmek için bir savunma metodundan ibarettir.

Bu aslında tam bir çocuk reaksiyonudur. Tıpkı babası kendisine ceza veren küçük bir çocuğun "bir şey olmadi ki" diyerek etkilenmediğini hissettirmeye çalışması gibi, Darwinist yayınlar da aynı çocuksu yöntemi uygularlar. Oysa oynadıkları oyunların gerçek yüzü ortaya çıkarılmakta, canla başla sahtekarlıklarla savundukları evrim teorisi, herkesin gözleri önünde çökertilmektedir. Dolayısıyla Darwinistlerin bu büyük çöküşten etkilenmemeleri mümkün değildir. Elbette şiddetli şekilde etkilenir ve korkuya kapılırlar.

Uydurma Evrim Haberleri

İsviçre, Fransa, Almanya
Kitlelerin katıldığı ve dünya çapında 200'den fazla kere gerçekleştirilen evrim teorisinin çöküşü konferansları, Darwinistler için yürek acısıdır. Bu büyük başarı, onları dehşete düşürür. "Hiç etkilenmedik" ifadesi, bu büyük yenilgiyi bertaraf edebilmek, sindirebilmek içindir.

Darwinistlerin korkusu daha da artacaktır. Çünkü dünya, gitgide artan bir hızla, tüm bilimsel delillerin Yaratılış gerçeğini gösterdiğini görmeye başlamıştır. Darwinist diktatörlüğün kirli hegemonyası, artık sona ermektedir. Artık devir, Yüce Rabbimizin Hadi (Hidayet veren) isminin tecelli ettiği, iman devridir. Allah inancına karşı ortaya atılmış olan her batıl din, mutlaka yok olacaktır. Yüce Allah bir ayetinde şöyle buyurur:

De ki: "Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur." (İsra Suresi, 81)

Uydurma Evrim Haberleri

Ne zaman Darwinizm'in çöküşüne dair etkili bir çalışma yapılsa, konferanslar düzenlense, kitaplar dağıtılsa, TV programları gerçekleştirilse; Darwinistler ya "bir şey olmadı ki" deyip bunu bertaraf etmeye çalışır ya da çözümü yeni bir "kayıp halka" haberi uydurmakta bulurlar. Dünya çapında gerçekleşen bu yenilginin üzerlerinde hiçbir etkisinin olmadığını ispatlamaya çalışırlar. Oysa korku içinde paniklemişlerdir. Dehşete düşmüşlerdir. 150 yıllık foyalarının ortaya çıkacağını anlamışlardır. Artık çöküşe doğru gittiklerinin farkındadırlar. Can havliyle çıkardıkları sahte "kayıp halka" haberleri son çırpınışlarıdır. Fakat artık bunların da bir sonuç getirmediğini görmektedirler.
1- Haberturk, 03. 02. 2010 2- HaberTürk, 05 04. 2010 3- Referans, 14. 10. 2009 4- Cumhuriyet, 07. 11. 2009
5- Milliyet, 10. 04. 2010 6- NTVMSNBC, 11. 05. 2010 7- Star, 26. 03. 2010 8- Sabah, 10. 04. 2010
9- Radikal, 09. 04. 2010