Darwinistler Bilimsel Terimler ve Formüllerle Bilimi Kullanarak Büyü Etkisi Oluştururlar

Evrim teorisi ile ilgili tüm aldatıcı haberlerin bilim adına ortaya çıkması, Darwinist bilim dergilerinde yayınlanması, okul müfredatlarında biyoloji derslerinde bilim gibi öğretilmesi ve evrim savunucularının sürekli olarak bilimsel olduklarını öne sürmeleri insanlar üzerinde yoğun bir telkin oluşturmuştur. Darwinistlerin bu yoğun telkinleri sonucunda, evrimi reddetmek adeta bilimi reddetmekle eşdeğer gösterilmiştir. İnsanlara bilim diye, dayatma yoluyla evrim öğretilmiştir.

Oysa Darwinizm'in bilim ile hiçbir ilgisi yoktur. Bilim Darwinizm'in düşmanıdır. Bilim, ateizmin karşısındadır. Bilim anti-komünisttir, anti-Marksistir. Bilim; Marksist, ateist ve Darwinist düşünceyi paramparça eden bir yapıdır. Bilimin her dalı evrimi reddetmiştir. Bilim ile Darwinist aldatmaca yıkılmıştır. Bilim, evrimi tam olarak geçersiz kılmıştır. Mikrobiyoloji, genetik, moleküler biyoloji, zooloji, paleontoloji, kısacası bütün bilim dalları, evrimin geçersizliğini ispat etmiştir. Darwinistler bilim karşısında en büyük yenilgilerini almışlardır. Dolayısıyla evrimin bilimsel bir teoriymiş gibi okutulması ve telkin edilmesi büyük bir aldatmacadır. Bilim, Allah'a iman edenler içindir; samimi dindarlara fayda getirir.

Bütün bu gerçeklere rağmen, Darwinistlerin en büyük aldatma konusu bilim olduğu için, bu telkini ellerinden bırakmak istemezler. Bunun için Darwinist bilim dergilerinde yayınladıkları aldatıcı haberlere bolca bilimsel terim ve formül ekleyerek okuyucular üzerinde çok önemli, anlaşılmaz ve karmaşık bir bilgi veriyorlarmış izlenimi oluşturmaya çalışırlar.

Latince kelimeler, Darwinistlerin aldatıcı metodlarının baş aktörleridir. Darwinistler sahte fosillere, kurguladıkları yeni sahte teorilere Latince isimler verdiklerinde inandırıcılıklarının artacağını düşünürler. Oysa anlattıkları konunun içinde bilimsel hiçbir kanıt yoktur. Fakat Latince kelimelerle anlatınca dinleyen kişilerin bir kısmı, bu sahte bilimsel gösterinin büyüsüne kapılır ve ulaşılması imkansız bir ilim deryası ile karşı karşıya kaldığını düşünür. Aklının ermeyeceğine kanaat getirir ve konuyu bilim adamlarına bırakmak gerektiğini, onların her dediklerinin doğru olacağını düşünürler. Hatta bu telkin öylesine güçlü verilmiştir ki, söz konusu bilim adamlarına uymamak ciddi bir akılsızlık olarak algılanır. İşte insanlar üzerindeki derin büyü etkisi böyle oluşturulur.

Son bin yılın en büyük İslam alimi Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Darwinizm'in telkin ve tenkid kabiliyeti ile kitleleri saran bir taun (veba) haline geldiğini şu sözlerle ifade etmiştir:

Maddiyyunluk (ateist, materyalist ve Darwinist felsefeler) manevi taundur (bulaşıcı bir veba hastalığıdır) ki, beşere şu müthiş sıtmayı tutturdu, gazabı İlahiye çarptırdı. Telkin ve tenkid kabiliyeti tevessü ettikçe (geliştikçe), o taun da (bulaşıcı veba hastalığı da) tevessü eder (gelişir). (1. Mektubat, s. 513)

Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin de dikkat çektiği bu telkin çok yanıltıcıdır. Darwinistlerin kullandıkları formüllerin, Latince kelimelerin, bilimsel terimlerin hepsi sahtedir. Söz konusu bilim adamları da, bir sahtekarlığı savunduklarının farkındadırlar. Darwinistler bilimi kullanarak yalnızca bilimsel gösteri yapmaktadırlar.

Uydurdukları hikayelerin gerçek yüzü ortaya çıkarıldığında da, o ana kadar Darwinist dergilerde sayfalarca anlatıp durdukları sahte fosilleri alelacele geri almak zorunda kalırlar. Bir orangutan çenesine insan kafatası kasıtlı olarak eklenerek, dişler eğelenerek oluşturulan, hakkında 40'tan fazla "bilimsel" doktora tezi hazırlanan, uydurma Latince ismiyle Eoanthropus dawsoni (Piltdown adamı) sahtekarlığı; tek bir domuz dişinden yola çıkılarak ailesine kadar resmedilen, yıllarca kitaplarda "bilimsel" bir evrim deliliymiş gibi okutulan uydurma Latince ismiyle Hesperopithecus haroldcookii (Nebraska adamı) sahtekarlığı; sadece bir maymun olduğu anlaşılan uydurma Latince ismiyle Australopithecus afarensis sahtekarlığı; beş farklı fosilin birbirine eklenmesi ile oluşturulan ve tüm Darwinist yayınlarda uçmaya hazırlanan dinozor olarak tanıtılan, uydurma Latince ismiyle Archaeoraptor liaoningensis sahtekarlığı ve son olarak bir lemurun insan atası olarak lanse edilmeye çalışıldığı Ida sahtekarlığı bunun birkaç delilinden biridir.

Uydurma Evrim Haberleri

Bilim; anti-evrimdir, anti-Darwinizm'dir. Bilimin her dalı evrimi kesin olarak reddetmiştir. 21. yüzyılda evrime en büyük darbe, bilimden gelmiştir. Fakat evrim şaşılacak şekilde bilim adına ortaya çıkar. Sahte propagandasını yaygınlaştırmak için bilimi kullanır. Sahte haberleri bilimsel terimlerle süsleyerek hipnozu daha etkili kılmaya çalışır. Oysa Darwinist yayınlarda geçen bu bilimsel terimlerin ve formüllerin gerçekte verilen haberle ilgisi bulunmamaktadır.
1- Birgün, 20. 09. 2006 2- Hürriyet, 03. 09. 1999 3- Star, 27. 02. 2009 4- Star, 12. 01. 2010
5- Hürriyet, 10 04. 2001 6- Hürriyet, 21. 10. 1999 7- Hürriyet, 02. 07. 2005 8- Birgün, 09. 05. 2008
9- Birgün, 13. 08. 2008 10- Hürriyet, 17. 05. 2005

 

 

Uydurma Evrim Haberleri

Bu kupürlerdeki gibi sahte evrim haberlerine bakan, konu hakkında bilgisiz bir insan, başlık ve resimlerden, gerçekten çeşitli araştırmalar sonucunda bilimsel verilere ulaşıldığı izlenimine kapılabilir. Oysa bu haberlerin tümü uydurmadır. Hiçbir bilimsel araştırma bu sonuçları vermemiştir. Bilimsel araştırmaların verdiği tek sonuç, tarihin hiçbir noktasında hiçbir şekilde evrimin yaşanmamış olduğu gerçeğidir. Zaten Darwinistleri en perişan eden konu da, bu gerçeğin şu anda tüm dünyaya deşifre edilmiş olmasıdır.
1- Birgün, 19. 08. 2008 2- Hürriyet, 20. 03. 2001 3- Birgün, 15. 08. 2005 4- Hürriyet Bilim, 12. 10. 2002
5- Birgün, 20. 10. 2008 6- Evrensel, 24. 10. 2004 7- Radikal, 02. 06. 2006 8- Hürriyet, 29. 04. 2000

 

 

Uydurma Evrim Haberleri

Darwinistlerin en belirgin özelliklerinden biri, insanlarla adeta dalga geçmeleri, olağanüstü saçmalıktaki haberleri müthiş bir pervasızlıkla insanlara dayatmalarıdır. Darwinistler 150 yıldır bunu yaptıkları ve geçmişte bu yolla taraftar topladıkları için, günümüzde de basın yoluyla aynı sahtekarlığı sürdürmeye çalışmaktadırlar. Fakat artık başarılı olmaları imkansızdır.
1- Radikal, 26. 03. 2004 2- Cumhuriyet, 20. 08. 2003 3- Hürriyet, 20. 08. 2003 4- Birgün, 19. 10. 2006
5- Radikal, 19. 07. 2008 6- Akşam, 16. 01. 2003 7- Hürriyet, 04. 08. 2009

Bunların her biri, dünyanın en tanınmış bilimsel dergilerinde dünyanın en tanınmış bilim adamlarının referanslarıyla bol bol Latince terimler kullanılarak yayınlanmış sahtekarlıklardır. Bu sahtekarlıkların gerçek yüzü ortaya çıkarılmasa, bunlar, şaşırtıcı şekilde okul kitaplarındaki ve bilim dergilerindeki yerlerini koruyacaklar ve ünvanı "bilim adamı" olan kişiler tarafından savunulacaklardır. İşte Darwinizm, bilim adamlarının, bilim dergilerinin, TV'lerin, gazetelerin kullanıldığı bu kadar tehlikeli ve büyük bir aldatmacadır.