Darwinistler evrimi çürüten deliller bulunduğunda bunu gizlemeye çalışır ya da tahrip ederler

Darwinistler, geçtiğimiz 150 yıl boyunca yukarıda anlattığımız bütün bu büyü telkinlerini kullanarak her türlü sahtekarlığı yapıyor, sahte fosillerin propagandasını diledikleri her yerde yürütüyorlardı. Tüm okulları, üniversiteleri, tanınmış bilim adamlarını, dergileri, gazeteleri, görsel yayın organlarını tekellerine almış olduklarından dolayı, diledikleri aldatmacayı diledikleri şekilde uyguluyorlardı. Buna, evrimi çürüten delilleri yok etmek de dahildi.

Canlılığın müthiş bir komplekslikle ve birden bire başladığının en büyük kanıtlarından biri olan Kambriyen dönemi fosilleri, Darwinizm'in sonunu ilan ettiğinden, fosilleri bulan Darwinist paleontolog Charles Doolittle Walcott tarafından tam 70 yıl saklandı. Bu gerçekten de Darwinist sahtekarlığın anlaşılması açısından çok büyük bir olaydır.

Bundan sonraki dönemlerde de buna benzer olaylar sıklıkla yaşandı, öyle ki, şu an bulunmuş olan ve tamamı evrimi çürüten 350 milyondan fazla fosilden hiç kimsenin haberi yoktu. Elbette ki Darwinistler, Kambriyen fosillerinde yaptıkları uygulamayı, bulunan bütün fosillere yapmışlardı. Çünkü bulunan bütün fosillerin mahiyeti aynıydı: Her biri Yaratılış gerçeğini ispat ediyordu.

Yıllarca "yaşayan fosil" adı altında yalnızca iki ya da üç canlı örneğini ön plana çıkarıp duran, sanki yaşayan fosil olarak yalnızca bu örnekler varmış gibi göstermeye çalışan Darwinistlerin bu foyaları da bu vesile ile ortaya çıkmış oldu. Anlaşıldı ki, şu an var olan bütün canlıların milyonlarca yıl önce yaşamış olan örneklerinin fosilleri gerçekte vardı. Yani fosillerin çok büyük bir bölümü, günümüz canlılarının milyonlarca yıl önce de aynı olduklarını gösteren yaşayan fosillerdi.

İnsanın hayali evrimi konusu Darwinistler için spekülasyona en açık ve en hassas konu olduğundan, Darwinistler insanın tarihini gösteren fosiller konusunda daha geniş çaplı bir sahtekarlık içindedirler. Çoğu zaman insanın hiç evrim geçirmediğine dair fosiller saklanır, hatta tahrip edilip yok edilir. Çünkü bunlardan yalnızca bir tanesinin bile gündeme gelmesi evrim aldatmacasının sonunu getirmeye yeterlidir. Konuyla ilgili olarak hep sahte fosillerin gündeme getirilmesinin, sürekli spekülasyonla gündem oluşturulmaya çalışılmasının sebebi işte budur.

Uydurma Evrim Haberleri

Charles D. Walcott, Kambriyen fosillerini keşfeder keşfetmez hemen örtbas etti ve bu fosilleri TAM 70 YIL SAKLADI. Saklamasının tek sebebi, Kambriyen fosillerinin evrimi yok eden muazzam bir Yaratılış delili olmasıydı.
Walcott'un bu yöntemi, günümüz evrimcileri tarafından da şu anda tatbik edilmektedir. Yaratılış Atlası ile deşifre edilinceye kadar 350 milyondan fazla fosil insanlardan saklanmıştır. Çünkü bu fosillerin tamamı Yaratılışı ispat etmektedir. Darwinistler sahte teorilerini, bilimsel delil getirerek değil, bilimsel delilleri SAKLAYARAK muhafaza etmeye çalışmaktadırlar.
Sağda resimde görülen trilobit gözü yüzlerce küçük petekten oluşur ve bu peteklerin her birinin içinde çift mercek yer almaktadır. Bu canlılardaki 530 milyon yıllık petek göz sistemi, bugüne kadar hiç değişmeden gelmiştir; günümüzde arı ya da yusufçuk gibi günümüzdeki bazı böcekler de aynı göz yapısına sahiptir.