Darwinistler evrimi çürüten tüm iddiaların bilim dışı olduğunu öne sürerler

Daha önceki satırlarda Darwinistlerin, bilimsel terimler ve formüller kullanarak kendilerine bilimsellik görünümü verdiklerinden ve bu yolla psikolojik telkin vererek geniş kitleleri aldattıklarından bahsetmiştik. Darwinistlerin bu yönde kullandıkları ikinci sahtekarca taktik ise, Darwinizm'i savunmayanların bilimsel olmadıkları yönündeki aldatıcı savunma mekanizmasıdır.

Bir Darwinist, sırf yenileceğini bildiği için Yaratılış'ı savunan bir kişinin karşısına çıkmaz ve gerekçe olarak da "bilimsel bir tartışma ortamının olmayacağını" iddia eder. Oysa bu bir eziklik ve bir kaçıştır. Bu tartışmayı yapmayı elbette istemez, çünkü yenileceğini ve kendisini takdir eden sahte bir güruha karşı küçük düşeceğini bilir. Bunun yerine bilimsellik aldatmacasının ardına sığınarak bu tartışmadan kaçmanın yollarını arar.

Oysa bilimsel delil getiren taraf yalnızca Yaratılış savunucularıdır. Hiçbir Darwinist, şimdiye kadar tek bir tane bile bilimsel delil getirememiştir. Zaten getirmesi mümkün değildir. Fakat tartışma esnasında göreceği evrimi çürüten bilimsel deliller onu sıkıntıya düşürecektir. Gerçek fosilleri görecek, evrim sahtekarlıkları bir bir ortaya konacak, evrimcilerin nasıl tek bir proteinin tesadüfen meydana gelişini açıklayamadıkları bilimsel delillerle gözler önüne serilecektir. Bu yenilgi Darwinistlere çok ağır gelir. İşte bu sebeple çok bilindik bir psikolojik savunma yönteminin ardına sığınır ve karşı tarafı bilimsel olmamakla suçlarlar.

Uydurma Evrim Haberleri

Sayın Adnan Oktar'ın, ateist ve Darwinist Richard Dawkins ile karşılıklı görüşme talebi defalarca tekrarlanmış bunun için İngiliz gazetesi The Times'a ilan dahi verilmiştir. Dawkins'in tartışmadan kaçma sebebi de, kuşkusuz, başta Yaratılış Atlası olmak üzere Sayın Adnan Oktar'ın eserlerinde şahit olduğu bilimsel delillerin, iddialarını tamamen yerle bir edeceğini çok iyi bilmesidir.

Şu gerçek sürekli olarak akılda tutulmalıdır: Darwinistlerin elinde tek bir tane bile bilimsel delil yoktur. Onların elinde yalnızca demagoji, yalan, suçlama, saldırganlaşma, psikolojik telkin, sahte fosil ve bolca uydurma bilimsel terim vardır. "Bilimsellik" adına ortaya çıkmaları yüzyılın en şok edici olaylarından biridir. Bu, dünya çapındaki Darwinist aldatmacanın boyutlarını göstermektedir. Bilimin sürekli reddettiği, çocukların bile inanmadığı bir aldatmaca, bilimi kendisine koruyucu kılıf edinmiştir.

Dolayısıyla evrimi bilim adına savunduğunu ve Yaratılış savunucularıyla bilimsel olmadıkları için görüşmediğini iddia eden bir Darwinist incelenirken bu kişinin mutlaka büyük bir aldatmaca içinde olduğunu daima hatırlamak gerekmektedir. Bilim aslında tüm Darwinistlerin en büyük hasmı haline gelmiştir. Çünkü onlar bilimin peşinden koştukça, bilimsel gerçekler sürekli olarak evrimi yok etmektedir.

Bilim; anti-Darwinist, anti-ateisttir

BİLİM DARWİNİZM'İN DÜŞMANIDIR. BİLİM, ATEİZMİN KARŞISINDADIR. BİLİM ANTİ-KOMÜNİSTTİR, ANTİ-MARKSİSTİR. BİLİM; MARKSİST, ATEİST VE DARWİNİST DÜŞÜNCEYİ PARAMPARÇA EDEN BİR YAPIDIR. Bilim ile Darwinist aldatmaca yıkılmıştır. Bilim ile Darwinist propaganda en büyük darbesini almıştır. Bilim, kitlelere yıllarca telkin edilen evrim sahtekarlığını bozguna uğratmıştır. Bilim, ateist felsefenin temellerini yıkmıştır. Bilim, nereye gitse, nerede gündeme gelse, nerede kendini gösterse Darwinizm'i parçalar, yok eder. Dolayısıyla BİLİM, ANTİ-PAGANDIR. Bilim; putperest düşünceleri, batıl dinleri, sahte ideolojileri ortadan kaldırır. İşte bu nedenle BİLİM, DARWİNİSTLERİN EN BÜYÜK ACILARINDAN BİRİDİR.

Darwinizm'i bilim gibi göstermek, tüm dünya üzerinde oynanan çirkin bir oyunun bir parçasıdır. Allah inancını yeryüzünden kaldırmak için (Allah'ı tenzih ederiz) yeni bir dine ihtiyaç duyan deccali sistem, yıllar önce en etkili hipnoz yöntemini tespit etmiş ve hemen bilime sarılmıştır. Bilimi kullanarak insanları aldatabileceğini, tüm dünyaya ulaşabileceğini ve en kilit yerleri eline geçirebileceğini, bilim adı altında tüm sahtekarlıkları rahatça gerçekleştirebileceğini fark etmiştir. Deccal sisteminin dünya çapında gerçekleştirdiği kitle hipnozu bilim adı altında yaygınlaştırılmıştır.

Dost bildikleri bilim Darwinistleri yıkıp darmadağın etmiştir

Darwinistler, bilimsellik sahtekarlığını pervasızca uygularken, bilimin kendilerine bu kadar büyük acılar çektireceğini hiç tahmin etmemişlerdi. Bilimin yalnızca dine hizmet ettiğini görünce şoka girdiler. Tarihin en büyük bilim adamlarının Allah'a iman ettikleri tüm dünyaya ilan edilince dehşete kapıldılar. Bilimsellik safsatasına tekrar sarılmaya çalıştılar fakat tutunamadılar. Çaresizce, seslerini iyice kıstılar. Bilimin ateizmi, Darwinizm'i, Marksizm'i, komünizmi, materyalizmi ve diğer tüm batıl ideolojileri boğup yerle bir ettiğini kendi gözleriyle gördüler. Darwinistler, bilim karşısında en büyük yenilgilerini aldılar. Dost bildikleri bilim, onları yıkıp darmadağın etti.

Bilimin gelişmesi ile 21. yüzyılda ortaya çıkan en büyük gerçeklerden biri şudur: Bilim Allah'a iman edenler içindir. Bilim samimi dindarlara fayda getirir. Allah Kuran'da sivrisineğe (Bakara Suresi, 26), bal arısına (Nahl Suresi, 68) dikkat çeker. Bir yörünge üzerinde hareket eden yıldızlara (Zariyat Suresi, 7), suyun yüzünde gezen gemilere (Hac Suresi, 65) dikkat çeker. Allah Kuran'da, yeşeren yapraklara (Enam Suresi, 59), yedi kat gökyüzüne (İsra Suresi, 44) dikkat çeker. Allah, Kuran'da iman edenlerin bu iman delillerine karşı dikkatli olmalarını ister. İnsan, bilim ile araştırdıkça bu dikkat çeken yapıların derinliklerini keşfeder.

Bir sivrisineğin borusunu nasıl bir anestezi yöntemi ile yerleştirdiğini, o lokal anestezinin meydana geldiği yerdeki maddenin moleküler yapısını bize bilim verir. Yeşil yaprağın gerçekleştirdiği fotosentez mucizesi, gemileri yüzdüren sularda var olan fizik kanunları, gökte asılı duran ve -Allah'ın dilemesi dışında- asla dengesini bozmayan devasa gök cisimleri bilimin bize gösterdiği gerçeklerdir. Kuran'da haber verilen her şeyi bilim bize kanıtlar. Dolayısıyla vicdanıyla ve aklıyla düşünebilen bir insan, Kuran'daki tek bir örnekten, Allah'ın Yüce Varlığını hemen kavrar. İşte bu sebeple Kuran'da örnek verilen tek bir sivrisinek, Yüce Rabbimiz'e iman etmek için yeterlidir. Allah ayetlerinde şöyle bildirir:

Şüphesiz Allah, bir sivrisineği de, ondan üstün olanı da, (herhangi bir şeyi) örnek vermekten çekinmez. Böylece iman edenler, kuşkusuz bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler; inkar edenler ise, "Allah, bu örnekle neyi amaçlamış?" derler. (Oysa Allah,) Bununla birçoğunu saptırır, birçoğunu da hidayete erdirir. Ancak O, fasıklardan başkasını saptırmaz. (Bakara Suresi, 26)

Ey insanlar, (size) bir örnek verildi; şimdi onu dinleyin. Sizin, Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız -hepsi bunun için biraraya gelseler dahi- gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de. (Hac Suresi, 73)

İman hakikatleri, bilimin bize gösterdiği hediyelerdir. Allah'ın muhteşem bir nimetidir. Allah, üstünlüğünü, büyüklüğünü, yüceliğini göstermek için bilimi vesile eder. Bilimi de, bilimin keşfettiklerini de yaratan alemlerin Rabbi olan Allah'tır.

Darwinistler şu anda dehşet içindeler. Bilimin anti-pagan, anti-Darwinist olduğunu hayretle fark ettiler. Bu acı, Darwinistlerin 150 yıldır yaşadığı en büyük acıların başındadır. Bilimi anlayanların, bilimin içinde olanların Darwinizm'i kitleler halinde terk etmesi bu acıyı artırmıştır. Bilimin İslam'a hizmet etmesi, bu acıyı katlamıştır. Öyle ki Darwinistler utanç içinde uzaylıları kurtarıcı ilan etmişlerdir. İşte, 150 yıldır kitle hipnozu yapan deccal sisteminin son olarak içine düştüğü durum budur.

Bilim, her dalıyla Allah'ın Yüce Varlığını göstermektedir. 21. Yüzyıl bu keşfin ve dehşetli Darwinist yenilginin yüzyılı olacaktır.

Atom, bilim

Bilim, Darwinizm'in en büyük düşmanıdır. Bilim; Marksist, ateist, materyalist, Darwinist düşünceyi paramparça eder.

Bilim, tüm ihtişamı ile Allah'ın Yüce Varlığını ve Yaratmasını gözler önüne sermiştir. Bilimin gösterdiği tüm bu gerçekler ve bilimin İslam'a hizmet etmesi, 21. yüzyılda Darwinistlerin en büyük acısı olmuştur.