Darwinistler evrimi inkar edenlere kapsamlı bir sindirme politikası uygularlar

Darwinizm zorbalıkla, dayatmayla, sahtekarlıkla ayakta tutulur. Darwinizm'in yıllardır gündemde olmasının tek sebebi tüm dünyaya hakim bir sistem olan Darwinist diktatörlüktür. Darwinizm, bu dikta rejimi neticesinde insanlara dayatılmış, zorla, icbar yoluyla kabul ettirilmiştir. Darwinist hipnoz, insanların hiç farkına varmadığı şekillerde yaygınlaştırılmış, büyük bir kitle bu hipnozun etkisi altında kalmıştır. Bu kirli diktatörlüğün sinsi yöntemleri sonucunda Darwinizm, dünya çapında adeta reddedilemez, itiraz edilemez konuma getirilmiştir.

Uydurma Evrim Haberleri

Dünyanın hiçbir üniversitesinde, Darwinizm'i sorgulayan bir öğretim üyesine yer yoktur.

Darwinizm şu anda büyük oranda dünya devletlerinin koruması altındadır. Pek çok ülkede devlet kurumları tarafından desteklenir ve hatta zorla kabul ettirilir. Batıl Darwinizm dinine karşı gelenler ise yine aynı zorba yöntemlerle susturulurlar. Bunun örnekleri yüzlercedir. Yalnızca evrim teorisini eleştirdikleri için işlerinden atılan profesör ve bilim adamlarından bazıları karşı karşıya kaldıkları bu sindirme politikasını son yıllarda açıkça deşifre etmektedirler. Öğrenciler sınıfta bırakılmakta, devlet kurumlarında kıdemli kişiler kariyerlerinden olmaktadır. Üniversiteler, yalnızca Darwinist eğitimin verildiği ve yalnızca Darwinist eğitimin kabul edildiği dikta rejiminin bir parçası haline getirilmiştir.

Darwinizm'in reddi engellenmektedir, çünkü aksi takdirde batıl Darwinizm dininin savunucularının hiçbir dayanağı olmayan bu teoriyi canlı tutabilmek için bir yolu kalmamış olacaktır. Yalan, yüksek sesle söylenmekte ve bunun yalan olduğunu iddia etmek suç sayılmaktadır. Bilimsellik iddiasıyla ortaya atılan teori, bilimden tam anlamıyla uzak, resmen ve açıkça reddedilmesi engellenen, batıl, dogmatik bir inanç sistemi haline getirilmiştir. Asıl dikkat çekici olan ise, bunun göz göre göre, hiç çekinmeden yapılmasıdır.

Uydurma Evrim Haberleri

Evrim teorisini sorguladıkları için işlerinden atılan profesör ve bilim adamlarından yalnızca birkaçı.

İşte bu sebeple "Darwinizm bütün dünyada kabul ediliyor" şeklindeki hezeyanların hiçbir anlamı yoktur ve bunların hiçbir şekilde dikkate alınmaması gerekir. Darwinist diktatörlüğün sistemli ve sinsi çalışmaları, zaten böyle bir kabulu şart kılmıştır. Kimi insanlar işlerinden olmamak, kariyerlerini bırakmamak için mecburen bu sahte teoriyi kabul eder gözükmekte, öğrenciler sınıf geçebilmek için evrimi destekleyen sorulara cevap vermek zorunda kalmaktadırlar. Tarihin en geniş kapsamlı dikta uygulaması, Darwinist diktatörlük tarafından dünya çapında gerçekleştirilmektedir.

Uydurma Evrim Haberleri

Darwinist diktatörlük bütün dünyayı ele geçirmiş durumdadır. Evrim, bu diktatörlüğün dayatması nedeniyle bütün dünyada devlet kanunlarıyla korunmaktadır. Evrim teorisine karşı çıkmak veya evrim teorisinin geçerliliğini sorgulamak imkansızdır. Bu sorgulamayı yapanlar derhal tespit edilir, hemen susturulurlar. Darwinist diktatörlüğün tekelindeki basının etkisiyle toplum baskısı geliştirilir, kamuoyu oluşturulur ve evrimi sorgulayan kişi veya kurum üzerinde müthiş bir caydırma politikası başlatılır. Profesölerin korkudan üniversitelerde evrim eğitimine devam etmeleri, Papa'nın kendi evinde evrim konferansı vermesi, kiliselerin Darwin'den özür dilemeleri sırf bu yüzdendir. 150 yıllık tarihin en büyük sahtekarlığı olan evrimin tüm dünyaya yayılması ve sahte hipnozunu kitlelere ulaştırması Darwinist diktatörlüğün yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir.
1- CnnTurk, 13. 03. 2009 2- Milliyet, 21. 12.2005 3- Radikal, 13. 03. 2009 4- Hürriyet, 14. 01. 2007
5- Hürriyet, 15. 09. 2008 6- Cumhuriyet, 14. 03. 2009 7- Cumhuriyet, 08. 07. 2004 8- Radikal, 06. 10. 2010
9- Radikal, 31. 07. 2009 10- Radikal, 22. 12 . 2005