Darwinistler evrimin geçersizliğini gösteren faaliyetleri bilimsel delillerle değil, protestolarla, bağırtı çağırtı ile susturmaya çalışırlar

Darwinistler bilimden korkarlar. Bilimin getirdiği gerçeklerin anlaşılmasından, bilinmesinden, dünyaya yayılmasından dehşete kapılırlar. Bunun nedeni, bilimsel her şeyin evrim teorisini yerin dibine geçirmiş ve geçersiz kılmış olmasıdır.

İşte bu sebeple Darwinistler, hiçbir zaman hiç kimseye BİLİM İLE BİR CEVAP VEREMEMEKTEDİRLER.

– Bilimsel delile verdikleri cevap yalnızca saldırganlıktır.

– Bilimsel kanıtların sunulduğu evrim karşıtı konferanslara, delillerle değil yalnızca pankartlar ve eylemlerle karşı koyarlar.

– Bilimsel delillerin –gerçek fosillerin– sergilendiği sergileri kapattırmaya kalkışırlar.

– Bilimsel delil sunan kitapları yakmaya kalkarlar.

– Bilimsel delilleri okullarda okutmaya çalışanları mahkemeye verirler.

– Yaratılış savunucularının deliller getirerek karşılıklı tartışma davetlerini dehşet ve korku içinde geri çevirir, asla kendileri böyle bir talepte bulunamazlar.

– Darwinistler, bilimsel delile bilim ile karşılık vermek yerine zorbalıkla, saldırganlıkla, kaba kuvvetle ve bağırış çağırışla cevap verirler. Çünkü ellerinde bilimsel delil yoktur ve ayakta kalabilmek için bildikleri tek yöntem de budur.

Darwinistler evrimin geçersizliğini gösteren faaliyetleri bilimsel delillerle değil, protestolarla, bağırtı çağırtı ile susturmaya çalışırlar

Darwinistler için bilimsel bir anti-evrimci faaliyete karşılık verebilmenin tek yolu holiganlık, saldırganlık, protesto, bağırtı çağırtıdır. Bilime, asla bilimsel delillerle cevap veremezler.

Ellerine geçen her fırsatta demokrasi, hak, özgürlük, düşünce hürriyeti gibi kavramların ardına sığınan Darwinistler, iddialarının geçersizliği ispatlandığında bir anda bağnaz ve saldırgan hale gelirler. Devamlı ardına sığındıkları düşünce özgürlüğü, söz hakkı, demokrasi, fikir hürriyeti gibi kavramları bir anda yok sayarlar. Yaratılış gerçeğini kanıtlayan deliller ortaya konulduğunda hemen tahammülsüzleşir hatta saldırganlaşırlar. Aslında iddiaları konusunda en sabit fikirli, en fanatik, en bağnaz ve en saplantılı olanlar Darwinistlerin kendileridir. Çünkü Darwinizm, bilimin getirdiği bir sonuç değil, aksine bilimin yalanladığı sahte ve sapkın bir inançtır. Sadece ideolojiye ve batıl bir inanç sistemine dayandığı için ancak holigan yöntemleriyle ayakta tutulmaya çalışılmaktadır.

Darwinizm uzun yıllardır, himayesi altında, bu zorbaca politika ile insanları sindirmektedir. Bugün Darwinizm dünya çapında devlet kurumlarına hakimse, bunun tek sebebi söz konusu zorbaca ve saldırgan sindirme politikasıdır.

Eğer bir Darwinist, bilimsel bir konferansa elinde delille değil de pankartlarla geliyor, bağırtı çağırtı ile bilimsel açıklamaları susturmaya çalışıyor, evrim karşıtlarına saldırıp onları sindireceğini zannediyor, bilimsel bir konferanstan polis gözetiminde uzaklaştırılıyorsa, bunlar Darwinizm'in gerçek yüzünün görülmesi için yeterlidir. Darwinizm'in yıkım haberi, Darwinistler arasında olağanüstü bir panik başlatmıştır. Artık hiçbir zorbaca hareket, Darwinistlerin sahte dinini ayakta tutamayacaktır. Bu Allah'ın adetullahıdır. Her şeyden haberdar olan Rabbimiz Allah bir ayetinde iman edenlerin her zaman üstün geleceğini şöyle bildirmektedir:

Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. (Allah'a karşı) Nitelendiregeldiklerinizden dolayı eyvahlar size. (Enbiya Suresi, 18)