Darwinistler, ölmüş olan Darwinizmi hala bilim gibi gösterme çabası içindeler

Darwinistler son dönemlerde evrim teorisinin çeşitli provokasyonlarla basite indirgendiğinden, “maymunduk insan olduk basitliğinde bir saçmalık” olarak tanıtıldığından bahsetmektedir.

Öncelikle bu kişilere şu bilgiyi vermekte yarar vardır. Darwin’in evrim teorisi, Darwin döneminin köhne ve son derece cahilce bilim anlayışı içinde geliştirilmiş, hiçbir bilimsel delile dayanmayan, geçmişlerin Sümer ve Mısır pagan dinlerini yerleşik kılmak amacıyla ortaya atılmış sahte bir teoridir. Sonrasında bilim ilerledikçe, özellikle genetik, mikrobiyoloji dallarında hücrenin kompleksliği ortaya çıktıkça ve paleontolojide yeni fosiller bulundukça ve bu fosillerin tek bir tanesinin bile ara fosil olmadığı anlaşılınca, evrim teorisi şiddetli bir darbe almış ve çöküşe uğramıştır.

 

 

BÜTÜN BUNLARA RAĞMEN, dünyayı hakimiyeti altına almış olan DARWİNİST DİKTATÖRLÜĞÜN baskısı, etkisi ve dayatması neticesinde bu sahte teori, ülke kanunlarıyla korunur hale gelmiş, okul ders kitaplarına girmiş, hiçbir şekilde hiçbir yerde gerçekliği “tartışılamaz” konuma getirilmiştir. Üniversite hocaları evrime karşı gelmemeleri için tehdit edilmiş, teoriyi savunmayanlar okullardan atılmış, işlerinden olmuş, öğrenciler evrimi sorguladıkları için sınıfta bırakılmıştır. İnsan gibi kompleks ve olağanüstü bir varlığı son derece basit açıklayan, yeryüzündeki muazzam canlı çeşitliliğine yalnızca “tesadüf” açıklamasını yapan bu olağanüstü derecede mantıksız teori, bu şiddetli dayatma ile bir anda tüm dünyayı hegemonyası altına almıştır.

Şu durumda Darwinistlerin hayıflandıkları konunun aslında tam tersi gerçekleşmiştir. Çocukların bile kahkahalarla güleceği basitlikteki bu teori, sanki gerçekten bir bilimmiş gibi tüm dünyaya hakim edilmiştir. Dünyaca ünlü profesörler bu saçma teoriyi savunur hale gelmiş, dünyanın en ünlü yayınları Darwinizm’in alenen sahtekarlık olduğu anlaşılan delillerini günlerce yayınlamışlardır. Devlet büyükleri Yaratılış gerçeğinden bahsedemez hale getirilmişlerdir. Kitleler bir buçuk asır boyunca bu aldatmaca ile aldatılırken, Papa kendi evinde evrim konferansları vermeye zorlanmış, kiliseler akıl almaz bir baskı sonrasında Darwin’den özür dilemek mecburiyetinde bırakılmışlardır.

Son derece saçma, basit ve sıradan bir aldatmaca, Darwinist diktatörlüğün baskısı ile işte bu şekilde sahte bir bilim tabusuna dönüştürülmüştür. Bir yalan, yıllarca insanlara dayatılmıştır. İnsanlar bir buçuk yüzyıl boyunca bu yalana inandırılmak zorunda kalmışlardır. Çünkü Darwinizm, çoğunluğunu masonların oluşturduğu bir topluluğun etkisiyle dünyaya hakim edilmeye çalışılan sapkın bir dindir. Bilimsellikle alakası yoktur.

Dolayısıyla Darwinistlerin basite indirgeme” iddiasına katılmak mümkün değildir. Ortada, tam tersine, bir sahtekarlığın bilim gibi gösterilmesi ve kitle aldatmacasına dönüştürülmesi durumu vardır.

http://harunyahya.org/tr/Makaleler/14531/Darwinistler-olmus-olan-Darwinizmi-hala-bilim-gibi-gosterme-cabasi-icindeler