Darwinistler sahte çizimler ve rekonstrüksiyonlarla büyü etkisi oluşturmaya çalışırlar

Yıllarca bizlere gazete ve dergi sayfalarında telkin edilen, öğrencilerin okul kitaplarında senelerce gerçekmiş gibi anlatılan ve insanın sahte tarihinin önemli bir delili gibi sunulmuş olan bir maymun adam vardır. Eğik yürüyüşü, hayvansı görünümü, yanındaki garip görünümlü karısı, elindeki sopası ile yaşadığı hayali sosyal hayat içinde resmedilen bu sahte maymun adama bir de telafuzu dahi oldukça zor Latince bir isim verilmiştir: Hesperopithecus haroldcookii.

Hesperopithecus haroldcookii, dünyanın en tanınmış dergilerinde defalarca yeniden çizilmiş, resmedilmiş, rekonstrüksiyonları yapılmış, dünyanın en tanınmış hatta Nobel ödüllü bilim adamları tarafından konferanslarda tanıtılmış, üzerine tezler hazırlanmış, nerede nasıl yaşadığı, nasıl bir sosyal hayatı olduğu, nasıl yürüdüğü, nasıl konuştuğu konusunda bilim adamlarının defalarca tartıştığı oldukça tanıdık bir isimdir aslında. Bu, Nebraska Adamı'dır.

Burada önemli bir nokta vardır: Darwinist bilim adamlarının yıllarca üzerinde çalışma yaptığı ve öğrencilerine yıllarca eğitim verdiği Hesperopithecus haroldcookii üzerindeki bütün bu hayali senaryo, yalnızca tek bir diş üzerinden kurgulanmıştır. Ardından o dişin de, insana da maymuna da ait olmadığı, gerçekte yalnızca bir domuz dişi olduğu ortaya çıkmıştır.

Nebraska adamı, Darwinistlerin görsel telkinlerle yaptığı sahtekarlığın boyutlarını anlamak için iyi bir örnektir. Fakat tek örnek değildir. Darwinistlerin sosyal hayat içinde tüm uzuvlarıyla çok detaylı çizimini yaptığı tüm hayali maymun adamlar kimi zaman sadece bir serçe parmak fosilinden, bir kaval kemiğinden, ya da bir dişten oluşur. Kimi zaman fosillerin iskeletlerinin bir bölümüne de ulaşılır, fakat bunlara öyle bir rekonstrüksiyon yapılır, bu canlılar öyle bir resmedilir ki, karşımıza çok kapsamlı bir maymun adam çıkar. Oysa bu bir aldatmacadır.

Uydurma Evrim Haberleri

Darwinistlerin rekonstrüksiyon aldatmacasının en büyük delili Nebraska adamıdır. Darwinistler, "tek bir domuz dişinden" hayali Nebraska adamını, sosyal hayatı içinde resmetmekten çekinmemişlerdir.

Rekonstrüksiyonlar ve evrimci çizimler, insanları yönlendirebilmek, sanki evrim varmış telkinini vermek için oldukça kapsamlı kullanılırlar. Nebraska adamı örneğinde gördüğümüz gibi, oluşturulan resim veya rekonstrüksiyon tamamen onu yapan kişinin hayal gücüne dayanır. Gerçekte böyle bir maymun adam, asla ve hiçbir zaman yaşamamıştır. Nitekim bulunan tüm kafatası ve iskeletlerin tamamı, ya insana ya da özellikle soyu tükenmiş bir maymuna aittir. Fakat çizilen resim ile verilecek telkinin altyapısı hazırlanmış olur.

Darwinist gazete, dergi ve TV'lerde rastlanılan tüm maymun adamlar, tüm dino-kuşlar, tüm sudan karaya ulaşmaya çalışan canlılar hayalidir. Bunlar, tamamen bunu yapan sanatçıların hayal güçlerini yansıtır. Bunların sahtekarlık olduğu ortaya çıkarıldığında ise, usulca geri alınırlar. Darwinist basın bu sahtekarlığın boyutlarının anlaşılmaması için oldukça titizdir. Fakat elbette artık sahtekarlıkları gizleme politikaları sonuç vermemekte, bütün Darwinist aldatmacalar bir bir ve anında ortaya çıkarılmaktadır.

Uydurma Evrim Haberleri

Bu gazete kupürlerindeki tüm çizimler SAHTEDİR. Böyle bir maymun adam tarihin hiçbir safhasında yaşamamıştır. Darwinistler, çizim ve rekonstrüksiyonları kullanarak yalan söylemektedirler. İnsanları en fazla büyüleyecek telkin yöntemini, yani görselliği kullanmaktadırlar. Bu gazetelere bakan konu hakkında bilgisiz kişi, zaman içinde sürekli görmeye alıştığı maymun adamlara aşina olmaya başlar. Bu büyü ile, atalarının geçmişte birer maymun adam olduğuna "inandırılmıştır". Bu kişi, zahmetsiz olarak evrime de inanır. Bilimsel delil soruşturmaya ihtiyaç dahi duymaz. Darwinist propaganda insanları işte böyle büyüler, hipnozunu böyle yaygınlaştırır.
1- Akşam, 06. 04. 2001 2- NTVBilim, 10. 2009 3- Evrensel, 20. 09. 2001 4- Sabah, 17. 07. 2002
5- Yeni Şafak, 01. 10. 1998 6- Hürriyet, 24. 09. 1998 7- Milliyet, 23. 06. 2010 8- Radikal, 26. 03. 2010

Uydurma Evrim Haberleri

Darwinistler, Sibirya'da buldukları bir serçe parmak fosilinden yukarıdaki çizimleri yapmış ve bu parmağın, "üçüncü tür" bir insana ait olduğunu iddia etmişlerdir. Darwinistlerin bu aldatmacaya başvurmalarının tek sebebi, günümüz insanına ait olan söz konusu parmak fosilinin kendi hayali evrim hikayelerine uymaması ve evrim teorisini yerle bir etmesidir. Hemen Darwinist yayınlar tarafından gerekli tedbir alınmış, garip bir maymun adam resmedilmiş ve bu bulgunun "evrime dair" bir bulgu olduğu telkini verilmiştir. Bu konuya verdiğimiz kapsamlı ve bilimsel cevaplar olmasa, bu aldatmaca pek çok insanı sarıp büyüleyecektir. Konunun bilimsel gerçeklerini bilmeyen bir insan, Darwinistlerin tekelindeki yayınlarda gördüğü bu maymun adamı gerçek zannedecektir.
1- Vatan, 26. 03. 2010 2- Toplum ve Tarih, 26. 03. 2010