Darwinistler “Suni yaşam yapmayı başardık” telkinleriyle evrimi gerçekmiş gibi göstermeye çalışırlar

DNADarwinizm'i ortadan kaldıran çok kanıt vardır. Fakat evrim teorisini bitiren en temel nokta hayatın başlangıcıdır. Çok defa tekrarladığımız ve ısrarla gündeme getirmeye devam edeceğimiz gibi, Darwinistler, tek bir proteinin dahi tesadüfen oluşumunu açıklayamamaktadırlar. İşte bu gerçek evrim teorisi için çöküş noktasıdır.

Bu büyük yenilgiyi bertaraf edebilmek için Darwinistler, yine tekellerindeki basına başvururlar. Yapay yaşam senaryoları bu konuda en bilinen aldatma yöntemidir. Söz konusu yayın organlarında zaman zaman gündeme gelen "yapay kan yaptık", "yapay evren yaptık", "suni DNA ürettik", "sentetik yaşam yolda", "yapay hücre üretildi" haberleri işte bu psikolojik savunma yöntemlerinin bir parçasıdır.

Konu hakkında bilgisiz kişiler, söz konusu haberlerden, Darwinizm'in önündeki en büyük engelin, yani "yaşamın başlangıcı" sorununun çözüldüğü izlenimine kapılabilirler. "Bugün hücre yaptılar, yarın insan da yaparlar" gibi safiyane izlenimlere kapılabilirler. Zaten bu haberleri verirken Darwinistlerin amacı da insanları böyle büyüleyebilmek, bu karanlık hipnoz ile beyinlerini uyuşturabilmektir.

Oysa burada bir aldatmaca vardır. Hiç kimse, yoktan bir şeyi oluşturmanın yanına bile yaklaşamamıştır, yaklaşamaz da. Allah'ın dilemesi dışında, böyle bir şey mümkün değildir. Bilim adamlarının yaptıkları; halihazırda var olan kan, DNA ve hücreyi kullanarak ve en önemlisi akıl kullanarak yapılan bir laboratuvar çalışmasıdır. Darwinistler dilerlerse mümkün olan en derin noktalara, atomlara kadar insinler, örneğin on milyar atomu tekrar baştan dizsinler, burada yine akıl kullanmış olacak ve mevcutta var olan atomları kullanacaklardır. Binlerce bilim adamının çalışması, teknolojik laboratuvarlar, milyonlarca dolarlık harcama ve sayısız deney sonucunda elde edilen bu sonuçlar, ancak muazzam bir emek ve akıl vesilesi ile gerçekleşebilmektedir. Yani aklın varlığı şarttır. Elde edilen sonuç ise evrim değildir.

Bir DNA'nın içindeki nükleotidleri alıp bir başka hücre içinde farklı bir şekilde sentezlemek, mevcut sistem içinde akıl kullanarak yapılmış yeni bir düzenlemedir. Bilim adına bir başarıdır, önemli bilimsel gelişmelerin önünü açacak güzel bir gelişmedir; ama kesinlikle evrim değildir. Evrim, daha hayatın başlangıcı konusunda çaresizce yıkılmıştır. Yalnızca tek bir proteinin tesadüfen meydana gelişinin açıklanamayışı, Darwinist iddiaların tümünün sonu anlamına gelir. Darwinistlerin aldatma yöntemleri her zaman oldukça zavallıca olmuştur. İşte bu sebeple bu yöntemleri deşifre edip, verilen sahte telkini ortadan kaldırmak son derece kolay olmaktadır. Darwinistlerin onlarca yıl boyunca sahte propaganda yöntemleriyle elde ettikleri büyü etkisi, tek bir hamlede yerle bir olmaktadır. Kuşkusuz, Allah'ın vaadi gereği, daima galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır. Yüce Rabbimiz bir ayetinde şöyle buyurur:

Kim Allah'ı, Resûlü'nü ve iman edenleri dost (veli) edinirse, hiç şüphe yok, galip gelecek olanlar, Allah'ın taraftarlarıdır. (Maide Suresi, 56)

Uydurma Evrim Haberleri

Bir canlıda zaten var olan mevcut yapıları kullanarak, bilinçli varlıkların denetiminde, bilinçli şartlar altında, onlarca yıllık laboratuvar çalışmalarının sonucunda yapay bir "kopya" meydana getirilmesi kuşkusuz bilim adına önemli bir gelişmedir, fakat bu KESİN OLARAK EVRİM DEĞİLDİR. Yoktan bir DNA veya protein oluşturulmamış, sisteme daha önce var olmayan yeni bir bilgi eklenmemiştir. Darwinistlerin evrimle ilgisi olmayan bilimsel gelişmeleri kullanmak yerine, önce tek bir proteinin tesadüfen yoktan nasıl var olabileceğini açıklamaları gerekmektedir. işte Darwinistlerin dehşete düştükleri ve asla açıklayamadıkları en büyük soru budur. Dolayısıyla Darwinistlerin yapay kopyalar üzerinden yaptıkları spekülasyonların tümü uydurmadır.
1- Bilim Teknik, 09. 1979 2- Radikal, 09. 04. 2006 3- Cumhuriyet, 22. 05. 2010 4- Habertürk, 25. 05. 2010
5- Hürriyet, 25. 05. 2010 6- Akşam, 22. 05. 2010 7- Sabah, 11. 02. 2001 8- Taraf, 22. 05. 2010