Darwinistler tesadüfleri sahte ilah olarak göstermeye çalışırlar (Allah’ı tenzih ederiz)

Darwinistlerin insanları aldatmak için kullandıkları, akıl almaz derecede mantıksız bir senaryoları vardır. Bu senaryo dahilinde olmayacak şey yok gibidir. Tek bir hücreden binlerce farklı türde canlılar meydana gelir, karadan aniden sürüngenler havalanır ve kuş olur, solucanlar zamanla insana dönüşür. Bu utanç verici senaryoda söz konusu oluşumları, dönüşümleri, değişimleri meydana getiren hayali güç ise Darwinistlere göre "tesadüflerdir". İşte Darwinistler yıllarca insanları bu şekilde aldatmışlardır.

Evrimciler, Darwin'den hatta Sümerler'den beri bunu savunmuşlardır. Tesadüf iddiası, evrim teorisinin temelini teşkil eden büyük bir rezalet, Darwinistler açısından yüz karası bir izahtır.

Fakat bu iddianın zavallılığı, mantıksızlığı ve saçmalığı tüm dünyaya özellikle Yaratılış Atlası vesilesiyle deşifre edildikten sonra, Darwinistler bir anda ağız değiştirmişlerdir. Bu utanç verici iddiayı artık daha fazla savunarak küçük duruma düşmemek için çok daha mantıksız bir savunma psikolojisinin içine girmişlerdir. Şu anda Darwinistlere "size göre her şeyi gerçekleştiren tesadüfler mi?" denildiğinde, "biz tesadüf demedik" derler. Ardından peki "tesadüf değil de ne?" diye sorulduğunda, "bazı tesadüfi olaylar sonucunda oluşan bir süreç" gibi son derece çocukça ve bir o kadar akılsızca bir savunma içine girerler. İşte bu, Darwinistlerin dayanak noktasının ne kadar geçersiz olduğunun açık ve sarih göstergesidir.

Yaratılış Atlası

Darwinistlerin insanları aldatmak, insanlar üzerinde büyü etkisini oluşturabilmek için bilimsel terimler ve formüller kullanarak kendilerine bilimsel açıklama yapıyor görünümü vermeye çalıştıklarını daha önce belirtmiştik. Tesadüf aldatmacası da yine aynı yöntem kullanılarak insanlara makul gösterilmeye çalışılır. Evrimci yayınlarda örneğin bir dinozorun kanatlanıp uçtuğu yalanı, Latince terimlerin ve isimlerin sıkça kullanıldığı sözde bilimsel görünümlü bir makalenin satırlarında anlatılır. Oysa dikkat edilirse, söz konusu hayali süreçte ve bu akıl almaz derecede komik hikayede şuurlu, bilinçli, olaylara müdahale eden, olayları yönlendiren, mantıklı çıkarımlar yaparak en uygun olanını belirleyen, seçim yapma, mantık yürütme, doğrusunu ayırt etme yeteneğine sahip olan bir akıl yoktur. Darwinizm, bir bilincin varlığını kabul etmez. Sahte evrimde olayların tümü; şuursuz, akılsız, bilinçsiz, kör tesadüfler tarafından gerçekleştirilmiştir. Tesadüfler Darwinistlerin; mucizeler gerçekleştiren, yoktan var eden, hata yapmayan, gelecekteki olayları önceden fark edip bunun için tedbirler geliştirebilen sahte ilahlarıdır.

Darwinistler, işte bu sahte ilahı kendilerince bir yaratıcı güç gibi göstermeye çalışır (Allah'ı tenzih ederiz) ve bu sinsi açıklamalar yoluyla Allah inancından insanları uzaklaştırmaya çalışırlar. Darwinist büyünün, insanları zaman içinde ateizme sürüklemesinin, Darwinistlerin büyük kesiminin canla başla Allah inancına karşı mücadele içinde bulunmasının temelindeki asıl neden işte budur. Darwinizm'e inananlar, farkında olarak veya olmaksızın, tesadüf putunun hipnozu altına girmekte ve kaçınılmaz olarak Allah inancından uzaklaşmaktadırlar.