Darwinistler tüm canlılığı basit gibi göstermeye çalışırlar

Darwinistlerin aldatma yöntemleri genellikle insanları düşündürmemek üzerine kuruludur. Bunun kendilerince en etkili yöntemlerinden biri de, olağanüstü komplekslikteki canlılığı tamamen gözardı edip, bunu "basit" gösterebilmektir.

Darwinistler, "çamurlu suda hücre oluştu" derler. Tek bir proteinin nasıl tesadüfen meydana gelebileceğini dahi açıklayamazken, en teknolojik laboratuvarlarda daha tek bir hücreyi anlamaya çalışırken, insanları "çamurlu suda oluşan ilk hücre" aldatmacasıyla kandırmaya çalışırlar.

Uydurma Evrim Haberleri

19. yüzyılda Darwin'in içi su dolu baloncuk zannettiği hücrenin, 21. yüzyılda dünyanın en büyük metropolü olan New York şehrinden daha kompleks olduğu ortaya çıkmıştır. Değil hücrenin, hücredeki tek bir proteinin bile tesadüfen oluşması imkansızdır.

 

Uydurma Evrim Haberleri

Canlılık, olağanüstü derecede komplekstir. Tek bir canlı hücresi, detayları dahi anlaşılamamış muhteşem bir alemdir. Hücrenin tek bir proteini karşısında Darwinistler en büyük yenilgiyi almışlardır. Tek bir proteinin bile açıklamasını yapamamaktadırlar. Dolayısıyla Darwinistlerin, genetik araştırmalar, gen bilimi, DNA gibi konuları kullanarak verdikleri evrim haberleri çok büyük bir sahtekarlıktır. Genetik bilimi evrimi yerle bir etmiştir. Canlılığın başlangıcı iddiası, Darwinistlere en büyük çöküşü getirmiştir. Hiçbir bilimsel çalışma, Darwinist yayınlarda anlatılan sonuçların hiçbirini vermemiştir. Söz konusu haberlerin tamamı tam anlamıyla sahtekarlıktır.
1- Radikal, 14. 01. 2006 2- Akşam, 19. 10. 2008 3- Radikal, 25. 02. 2007 4- Hürriyet, 08. 03. 1998
5- Radikal, 25. 04. 2009 6- Akşam, 28. 08. 2002 7- Hürriyet, 05. 07. 2008 8- Hürriyet, 13. 11. 2008

 

Uydurma Evrim Haberleri

Evrimcilerin tüm iddiaları akıl ve mantık dışıdır. Hiçbir zaman için küçük dinozorlar koşarken aniden uçmaya başlayamazlar. Maymunun insandan tek farkı iyi koşucu olması değildir. Ne karıncayiyen, ne solucan, ne de bakteri insanla akraba değildir. Canlılık, Darwinistlerin bu uydurma masalları ile açıklanamayacak kadar komplekstir. Darwinistler canlılığı üstteki manşetlerdeki gibi basit göstermeye çalışırlar. Çünkü kendilerince ne kadar basit olursa, "her şey tesadüfen oluştu" iddiası daha rahat yaygınlaştırılabilecektir. İşte bu telkinle yıllarca insanları aldatmışlardır. Fakat tek bir hücredeki kompleksliği gösteren modern bilim, Darwinizm'in sonunu getirmiştir.
1- Cumhuriyet, 04. 09. 2004 2- Birgün, 19. 06. 2006 3- Radikal, 23. 01. 2008 4- Milliyet, 18. 10. 2003
5- Hürriyet, 20. 07. 2007 6- Vatan, 31. 01. 2006 7- Birgün, 24. 06. 2005 8- Birgün, 05. 03. 2005

 

Darwinistler insanlara balıkların karaya çıkarak zamanla kaplumbağa olduklarını, sürüngenlerin aniden kanatlanıp tüylenerek uçmaya başladıklarını, ayıların deniz kıyısında oynarken balinaya dönüştüklerini -ki bu Darwin'in kendi iddiasıdır-, şempanzelerin de (Darwinistler şempanze ya da maymun ifadesini bir nevi küçük düşme olarak nitelendirdikleri için onların deyimiyle hayali "maymunsu canlıların da") laboratuvarlarda kendi beyin hücrelerini inceleyen bilim adamlarına, profesörlere, alimlere dönüştüklerini iddia ederler. Yaşamın içindeki muhteşem komplekslik, Darwinistler için içinden çıkılamaz dev bir açmazdır. İşte bu nedenle tek çıkar yolları, her şeyi tesadüflerle açıklayabilmek için, yaşamı ve içindeki kompleksliği sanki "basitmiş" gibi gösterebilmektir.

İşte bu amaçla, Darwinistlerin insanlara vermek istediği telkin özetle şudur: Çamurlu su + tesadüfler + zaman = Canlılık! Darwinistlere göre zaman, Darwinistlerin yaratıcı güç atfettikleri (Allah'ı tenzih ederiz) tesadüflerle birleşince mucizeler meydana getirmekte, canlılığı yoktan var etmekte, canlıları tüm imkansızlığına rağmen birbirine dönüştürmektedir. İşte Darwinistlerin iddiası, her şeyi böylesine basit göstermeye çalışan komik bir mantıktır.

Uydurma Evrim Haberleri

Darwinistlerin yeryüzündeki kompleks yapıları ve olağanüstü çeşitliliği açıklamak için kullandıkları hayali formül.

Bu, insanlara uygulanan sinsi bir hipnozdur. Bu hipnoz, insanların bazılarına öylesine etki eder ki, bu kişiler olağanüstü derecede saçma izahlara bir anda inanabilirler. İnsanın şempanzenin biraz gelişmiş bir hali olduğuna, balıkların istedikleri zaman karaya çıkıp kara canlısına dönüşeceklerine, çamurlu suyun içinde gerçekten bir hücrenin oluşabileceğine, dinozorların kanatlanıp kuş olacaklarına kanaat getirebilirler. Çünkü kitlevi hipnoz altındadırlar. Bu hipnoz onlara, dünyaca tanınmış profesörler tarafından, dünyaca tanınmış dergilerin kapak sayfalarında anlaşılmaz garip formüller ve garip bilimsel kelimelerle süslenmiş olarak verilir.

Oysa canlılıkta "basit" olan hiçbir şey yoktur. Evrim hipnozu altında anlatılan her şey yalandır. Tek bir hücre, tüm altyapısı ve iç organizasyonu ile dünyanın en büyük metropolü olan New York şehrinden dahi daha kompleks bir yapıdır. Son iki yüzyıldır yapılan çok kapsamlı laboratuvar araştırmalarına rağmen, bu olağanüstü yapının ancak çok küçük bir kısmı anlaşılabilmiş, fakat hiçbir şekilde taklit edilememiştir. Hücrenin sahip olduğu binlerce proteinden bir tanesi bile oluşturulamamaktadır. Canlı varlıklar, sahip oldukları komplekslik, hassaslık, simetri, düzen, detay, donanım ve sistem açısından gerçek anlamda birer sanat eseridirler. Dolayısıyla Darwinist hipnozun gerektirdiği basit açıklamalar, yalnızca insanları aldatmak içindir.

Uydurma Evrim Haberleri

Canlı varlıklar, sahip oldukları komplekslik, hassaslık, simetri, düzen, detay, donanım ve sistem açısından gerçek anlamda birer sanat eseridirler. Bu sanat eserleri, üstün Sanatçı'nın varlığına, Yüce Allah'ın Kudretine işaret eder. Darwinistler de tüm varlıkların yaratılmış birer sanat eseri olduğunun farkındadırlar. Fakat ideolojilerini terk etmek istemezler. Olağanüstü saçmalıktaki iddialarını, bir sahtekarlık olduğunu bile bile yaygınlaştırmaya çalışmalarının en önemli sebebi budur.

 

Darwinistler, bütün bu saçmalıkları anlatırken, canlılıkta basit hiçbir şey olmadığını elbette kendileri de bilmektedirler. Çamurlu suda, değil hücre, tek bir protein bile oluşamayacağının, balığın karaya çıkıp sonra da uçmaya başlayamayacağının elbette ki farkındadırlar. Darwinistlerin bu izahları psikolojik büyü ve hipnoz amaçlı yaptıkları unutulmamalıdır. Dahası, bütün bu açıklamaları pervasızca yapan Darwinistler, gerçekte tek bir proteinin nasıl meydana geldiğini bile açıklayamamaktadırlar. Zaten bu Darwinistler için baştan büyük ve kesin bir çöküş anlamına gelir. Darwinist hikayeleri dinlerken, bu gerçeğin kesin olarak unutulmaması gerekir.

Uydurma Evrim Haberleri

Darwin döneminde, bilim adına uydurma haberler ortaya atmak kolaydı. Çünkü bilim son derece ilkeldi. İnsanlar söz konusu manşetlerden gerçekten de sinekle akraba çıktığımıza, şempanzelerin "kuzenlerimiz" olduğuna ve atlarla yakın akraba olduğumuza inanabiliyorlardı. Ancak bilim, Darwinistlerin hiç beklemedikleri bir şekilde, evrim teorisine meydan okudu. Darwinistlerin bu saçma izahları bilim tarafından yerle bir edildi. Dolayısıyla bu propaganda yöntemleri şu an Darwinistleri yalnızca küçük düşürmektedir.
1- Vatan, 27. 01. 2003 2- Hürriyet, 03. 06. 2006 3- Hürriyet, 24. 02. 2000 4- Posta, 25. 05. 2001
5- Sabah, 19. 11. 2004 6- Yarın, 22. 08. 2003 7- Akşam, 25. 05. 2001 8- Hürriyet, 20. 04. 2009
9- Hürriyet, 06. 11. 2009

 

Uydurma Evrim Haberleri

Darwinistler halkın cahil ve bilgisiz olmasını isterler. Onları olağanüstü saçmalıktaki bilgilerle istedikleri gibi aldatabilmek isterler. Onlara, yeryüzündeki muazzam çeşitlilikte ve mükemmellikteki canlı aleminin oluşması için "zaman+tesadüfler+çamur" şeklindeki hayali formüllerinin yeterli olacağını telkin etmeye çalışırlar. İşte Darwinizm böylesine büyük bir saçmalıktır. Bu saçma mantığı telkin edebilmek için söz konusu gazete manşetleri en büyük silahtır. Adeta çocuk kandırır gibi, konu hakkında bilgisiz halkı hipnoz altına almaya çalışırlar. Darwinizm'in 150 yıllık dünya hakimiyeti büyük ölçüde, bu sahtekarca basın haberleri yoluyla mümkün olmuştur.
1- Vatan, 01. 02. 2010 2- Vatan, 04. 09. 2004 3- Sabah, 25. 08. 2003 4- Radikal, 30. 03. 2007
5- Vatan, 03. 03. 2009 6- Radikal, 30. 12. 2004 7- Vatan, 18. 10. 2006 8- Habertürk, 23. 04. 2009